Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Zakendoen en cultuurverschillen tussen Nederland-Duitsland

4 jan 2021 | Zakendoen Nederland-Duitsland

Over de verschillen tussen Duitsland en Nederland doen al jaren steeds weer dezelfde clichés de ronde. Nederlanders vinden Duitsers vaak ‘gründlich’ en ambitieus, maar ook gereserveerd en autoritair. Duitsers daarentegen ergeren zich vaak aan de zesjescultuur van de Nederlanders. Maar kloppen al die clichés en vooroordelen wel en waar komen ze eigenlijk vandaan? Vaak blijkt dat Duitsers en Nederlanders gewoon verschillende manieren hebben om met elkaar om te gaan. Het is daarom belangrijk culturele verschillen niet te onderschatten. We noemen hier een aantal voorbeelden.

U of jij?

In Nederland zeg je vrijwel meteen na de eerste of tweede ontmoeting met een zakenpartner je en jou tegen elkaar. Dat is in Duitsland niet het geval en het snelle gebruik van je en jou door Nederlanders leidt dan ook voor veel Duitsers tot misverstanden. Bij het zaken doen blijven de Duitsers over het algemeen bij het formele en beleefde ‘u’. In Duitsland kan het zelfs jaren duren voordat collega”s op hetzelfde kantoor jij tegen elkaar zeggen, en soms gebeurt dat helemaal nooit. Je en jou blijven in Duitsland dus eerder voorbehouden aan familie en vrienden, terwijl ‘Sie’ voor klanten is.

Hiërarchie

Nederlandse organisaties kennen een platte hiërarchie: het contact tussen leidinggevenden en werknemers is persoonlijk en de afstand is kleiner. In Duitse bedrijven is de hiërarchie vaak veel steiler en verloopt de communicatie minder op voet van gelijkheid. Er wordt dan ook meer gekeken naar vakkennis en prestaties, terwijl Nederlanders meer waarde hechten aan een goed bedrijfsklimaat en sociale vaardigheden.

Nur das Beste ist gut genug

Duitsers staan bekend om hun perfectionisme: alles moet tot in detail worden gepland en op alle vragen moet al vooraf een antwoord klaarliggen. Bij projecten komt dan ook steevast de spreekwoordelijke ‘Gründlichkeit’ om de hoek kijken. Alle vakkennis wordt uit de kast gehaald voor een optimaal resultaat en alleen het beste is goed genoeg. Nederlanders daarentegen stellen zich flexibeler op, gaan na een eerste globale analyse aan de slag en kijken vervolgens waar het schip strandt. De alom bekende wet van het voortschrijdend inzicht doet de rest.

Onderhandelen

Duitsers hebben een veel grotere behoefte aan zekerheid als het gaat om projecten plannen en uitvoeren. Bij onderhandelingen gaan ze daarom graag systematisch te werk. De focus ligt daarbij op het resultaat en de problemen die opgelost moeten worden. Nederlanders gaan eerder pragmatisch te werken en focussen op het proces. Ze doen er dan ook goed aan in ieder geval in te spelen op die behoefte aan zekerheid aan Duitse kant en de Duitsers tot op zekere hoogte tegemoet te komen. Dat leidt tot wederzijds begrip en in het beste geval tot de bekende gulden middenweg voor beide partijen.

Beste uit twee werelden

Onze conclusie? Sommige clichés kloppen en de verschillen tussen beide culturen zullen ongetwijfeld blijven bestaan. Maar juist door deze verschillen kunnen beide landen en culturen erg veel van elkaar leren. En dat lukt het beste door verder te kijken dan de clichés en vooroordelen. NeD Tax helpt u graag verder om deze culturele kloven te overbruggen. Want als u het beste uit beide werelden verbindt, komt u altijd verder.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Zakendoen Nederland-DuitslandZakendoen en cultuurverschillen tussen Nederland-Duitsland