Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen – Praktijkgevolgen

16 nov 2023 | Artikelen

Bepaalde rechtsvormen worden in Nederland voor belastingdoeleinden anders behandeld dan in andere landen. Door het verschil in fiscale behandeling worden belastingontwijkende structuren opgezet. Dit levert zogenoemde ‘hybride mismatches’ op: er kan belastingvoordeel worden behaald door gebruik te maken van de verschillen in fiscale behandeling van rechtsvormen tussen landen.   

Er is al regelgeving die de gevolgen van hybride mismatches aanpakt, door bijvoorbeeld aftrekposten te weigeren of inkomen juist in de belastingheffing te betrekken. De Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen zorgt ervoor dat de oorzaak van hybride mismatches wordt aangepakt, door de fiscale behandeling van bepaalde rechtsvormen aan te passen. Deze nieuwe wetgeving is onder meer van toepassing op de commanditaire vennootschap (cv).  

Commanditaire vennootschap en fiscale kwalificatie bij Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen 

Een commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerkingsverband waarin 2 of meer (rechts)personen deelnemen en wordt ook wel een personenvennootschap genoemd. Een cv bestaat uit twee soorten vennoten: de beherend vennoot en de commanditaire of stille vennoot. De beherend vennoot is degene die hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk is voor alle handelingen die namens de cv worden verricht. De stille vennoot is als geldschieter in principe slechts aansprakelijk tot het bedrag dat hij inbrengt in de cv.  

Een cv kent in Nederland geen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de cv zelf geen overeenkomsten kan sluiten en ook niet zelfstandig onroerende zaken op naam kan verwerven.  

Onder de huidige fiscale wetgeving kan een commanditaire vennootschap (cv) open of besloten zijn. Dit onderscheid bepaalt de fiscale kwalificatie van de commanditaire vennootschap. Het onderscheid hangt af van het toestemmingsvereiste: is er wel of niet toestemming nodig van alle vennoten voor toetreding of vervanging van een commanditaire vennoot?  

Als alle vennoten voor toe- of uittreding van een commanditaire vennoot moeten instemmen, dan is er sprake van een besloten cv. Een besloten cv is niet zelfstandig belastingplichtig (fiscaal transparant) en de belastingheffing over het resultaat van de cv vindt plaats bij de vennoten (naar rato van hun winstaandeel). Wanneer voor de toe- of uittreding van een commanditaire vennoot geen toestemming nodig is van alle vennoten, dan gaat het om een open cv. Een open commanditaire vennootschap is zelfstandig belastingplichtig (fiscaal niet-transparant) en het resultaat wordt belast met vennootschapsbelasting. De cv-overeenkomst bepaalt uiteindelijk het fiscale karakter van de commanditaire vennootschap. 

Wetsvoorstel fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen  

Onderdeel van het Belastingplan 2024 is de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Met het Wetsvoorstel fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen komt per 1 januari 2025 het open karakter van een cv te vervallen. Een cv is dan niet meer zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, maar de belastingheffing vindt plaats bij de achterliggende participanten. Door het vervallen van de belastingplicht vindt er op het niveau van de cv en op het niveau van de vennoten een fiscale afrekening plaats. Overgangsrecht biedt fiscale faciliteiten om daadwerkelijke afrekening te voorkomen. 

Toepassing nieuwe wetgeving op buitenlandse rechtsvormen 

De nieuwe wetgeving heeft ook gevolgen voor de Nederlandse kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen die vergelijkbaar zijn met een Nederlandse commanditaire vennootschap. 

Dit zijn bijvoorbeeld de volgende rechtsvormen: 

  • Duitse Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG); 
  • Duitse Kommanditgesellschaft (KG); 
  • Duitse Aktiengesellschaft & Co Kommanditgesellschaft (AG & Co. KG); 
  • Belgische Commanditaire Vennootschap (CommV/SComm); 
  • Britse of Amerikaanse Limited Partnership (LP); 
  • Luxemburgse Société en Commandite Simple (SCS); 
  • Luxemburgse Société en Commandite Spéciale (SCSp); 
  • Spaanse Sociedad en Comandita Simple (SCom). 

Nederland zal aan de hand van de nieuwe wetgeving beoordelen hoe de buitenlandse rechtsvorm naar Nederlands recht kwalificeert. De Duitse GmbH & Co. KG is vanaf 1 januari 2025 voor Nederlandse belastingdoeleinden niet meer zelfstandig belastingplichtig en dus fiscaal transparant. Dit is van belang voor situaties waarin u bijvoorbeeld als inwoner van Duitsland via een Nederlandse B.V. participeert in een Duitse GmbH & Co. KG. De belastingheffing over de resultaten van de GmbH & Co. KG kan door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2025 wijzigen.  

Houdt u op dit moment een participatie in een commanditaire vennootschap, GmbH & Co. KG, KG of een vergelijkbare cv-achtige rechtsvorm? Neem dan contact met ons op en laat een van onze adviseurs beoordelen of de nieuwe wetgeving gevolgen heeft in uw situatie.  

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

ArtikelenWet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen – Praktijkgevolgen