Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

‘Wet Excessief Lenen bij Eigen Vennootschap’: Fiscale gevolgen nieuwe wijzigingen

15 nov 2023 | Artikelen

De ‘Wet Excessief Lenen bij Eigen Vennootschap’, is op 1 januari 2023 ingetreden. Deze wet heeft als doel te voorkomen dat aanmerkelijkbelanghouders lenen van hun eigen vennootschap, waarvan duidelijk is dat deze middelen nooit worden terugbetaald. In de essentie wordt een dergelijke lening dus bij fictie behandeld als dividenduitkering.  

Onder deze nieuwe wet wordt in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) een fictief inkomen in aanmerking genomen en belast tegen het geldende Box 2-tarief (26,9%). Het gaat hierbij om schulden van de aanmerkelijkbelanghouder en zijn fiscale partner bij de eigen vennootschap. En de schulden zijn gezamenlijk hoger dan € 700.000.  

Daarnaast vinden er in 2024 verschillende wijzigen plaats binnen deze wet. Deze kunnen van invloed zijn op uw financiële planning en fiscale situatie. In dit artikel leest u wat deze veranderingen zijn en wat u kunt doen om aan de nieuwe regels te voldoen.     

Verlaging drempelbedrag bij Wet Excessief Lenen  

Recentelijk is een belangrijke wijziging aangenomen die invloed heeft op deze regeling. Het drempelbedrag van € 700.000 wordt per 2024 verlaagd naar € 500.000. Dit betekent dat meer belastingplichtigen onder de regeling van de Wet Excessief Lenen gaan vallen. Het gaat daarbij om openstaande leningen per 31 december 2024.  

Daarbij moet worden meegenomen dat er vanaf 2024 ook nieuwe tarieven gelden voor Box 2:  

  • Tot een inkomen van € 67.000 =24,5%  
  • Boven een inkomen van € 67.000 = 33%  

Het is de vraag of deze tarieven nog wijzigen voor 2025.  

Fiscale gevolgen en strategieën verlaging drempelbedrag  

Deze verlaging van het drempelbedrag kan aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Het is daarom van belang dat belastingplichtigen die (alsnog) onder de reikwijdte van de wet dreigen te vallen, vóór 1 januari 2025 zorgvuldig nagaan hoe zij met hun bestaande schulden aan hun eigen vennootschap willen omgaan.  

Neem contact met ons op 

Heeft u op dit moment openstaande leningen die door de Wet Excessief Lenen geraakt kunnen worden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier en laat een van onze adviseurs beoordelen of de nieuwe wetgeving gevolgen heeft in uw situatie.   

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Artikelen‘Wet Excessief Lenen bij Eigen Vennootschap’: Fiscale gevolgen nieuwe wijzigingen