Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Wat is een vaste inrichting in het buitenland?

11 jul 2008 | Grensoverschrijdend werken

Een bedrijf dat in Duitsland voet aan de grond wil krijgen, kan dat doen met behulp van een zogenaamde vaste inrichting. Andere manieren zijn er ook, bijvoorbeeld de oprichting van een Duitse dochtervennootschap, meestal een GmbH.

Wat is een vaste inrichting in het buitenland?

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in het buitenland die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit die inrichting worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:
– een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid;
– een werkplaats of een fabriek met kantoor.

Er is geen sprake van een vaste inrichting bij een opslagruimte, een goederendepot of een inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden, zoals onderzoek, reclame en het verstrekken van inlichtingen.

Er is echter óók sprake van een vaste inrichting als een medewerker een ‘vaste vertegenwoordiger‘ is. Een zogeheten personele, vaste inrichting betekent in de praktijk: een werknemer die op basis van een impliciete of een expliciete volmacht bevoegd is om namens de achterliggende vennootschap juridisch bindende contracten af te sluiten en dat ook op regelmatige basis doet. Daarbij geldt overigens geen minimumomvang met betrekking tot de activiteiten.

De constatering dat in het buitenland een vaste inrichting van uw onderneming aanwezig wordt geacht, heeft als consequentie dat er belastingplicht ontstaat in dat land. Het kan leiden tot betaling van buitenlandse loonbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en BTW.

Er gelden soms specifieke voorwaarden om een vaste inrichting te constateren. In de bouw bijvoorbeeld worden projecten (of samenhangende projecten) die langer duren dan 12 maanden als vaste inrichting beschouwd. Voor de BTW kan de opslag van goederen reeds tot een vaste inrichting leiden.

NeD Tax adviseert en ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenWat is een vaste inrichting in het buitenland?