Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Volmacht levenstestament: de functie hiervan naast een testament

6 dec 2018 | Legal

Als u als ondernemer een testament hebt opgemaakt is het vererven van uw vermogen na uw dood geregeld. Het gaat bij een testament dus om uw nalatenschap ná uw dood. Maar wat gebeurt er met de zeggenschap op uw aandelen als u door omstandigheden tijdelijk of definitief niet meer in staat bent om te beslissen? Of wat gebeurt er met uw woning als u niet meer in staat bent om een handtekening te zetten terwijl u in een verpleegtehuis bent opgenomen? Net als het testament zijn het zaken waarover menigeen liever niet nadenkt, maar als u de moed opbrengt om er even voor te gaan zitten kunnen vele problemen in de toekomst voorkomen worden.

Waarom een volmacht levenstestament?

Door het aanwijzen van een gevolmachtigde wordt voorkomen dat eerst een onderbewindstelling gevraagd moet worden als u door omstandigheden al dan niet tijdelijk niet meer zelf zaken kunt regelen (handelingsonbekwaam). Zo”n verzoek moet bij de rechter worden ingediend en kost dus tijd en geld. Door het volmacht levenstestament wordt deze gang naar de rechter voorkomen omdat al bij voorbaat is vastgesteld wie uw gevolmachtigden zijn en dus namens u bijvoorbeeld uw onderneming mag leiden.

Volmacht levenstestament functioneel bij estate planning

Maar een volmacht levenstestament kan ook functioneel zijn bij bijvoorbeeld estate planning. In een levenstestament kan bepaald worden dat de gevolmachtigde schenkingen mag doen, terwijl kantonrechters alleen toestemming geven voor het doen van schenkingen als er een traditie van schenkingen is. Zeker als er grote schenkingen moeten gebeuren  zal de toestemming vaak niet gegeven worden. Het levenstestament zorgt ervoor dat de kantonrechter geen toestemming hoeft te geven, waardoor er meer flexibiliteit is om aan estate planning te kunnen doen.

Het is dus belangrijk om de regie in eigen hand te houden. Middels een levenstestament bepaalt u wie beslissingen mag nemen over uw geld en bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken voor het geval u zelf niet kunt handelen.

Volmacht levenstestament: wat wordt erin geregeld?

In het levenstestament legt u vast wie namens u beslissingen mag nemen. Deze persoon of personen zijn gevolmachtigden. Daarnaast legt u de regels vast waaraan deze gevolmachtigden zich moeten houden en hoe er toezicht gehouden wordt op deze gevolmachtigden. Zelfs kunt u iets regelen voor onvoorziene omstandigheden.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

LegalVolmacht levenstestament: de functie hiervan naast een testament