Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Voldoende financiering, maar ook de juiste financieringsmix?!

3 sep 2021 | Corporate finance

Het vinden van passende financiering is voor veel mkb-ondernemers een grote uitdaging geworden. Banken stellen zich steeds terughoudender op. Of het nu gaat om uitbreidingsinvesteringen, een nieuw businessmodel of herstructurering. Niet alleen het vinden van voldoende financiering is van belang, maar ook het samenstellen van de optimale financieringsmix is een voorwaarde om succesvol te kunnen ondernemen. Gelukkig zijn er naast bancaire financiering in de afgelopen jaren veel alternatieve financieringsvormen ontstaan. Denk hierbij aan crowdfunding, factoring, onderhandse leningen, ketenfinanciering, business angels en venture capital. Gezien deze enorme diversiteit wordt de vraag hoe de juiste samenstelling gerealiseerd kan worden steeds actueler.

Hoe realiseert u de optimale financieringsmix?

Door de diversiteit aan financieringsmogelijkheden met de bijbehorende kosten en voorwaarden, heeft het financieringsvraagstuk een gestructureerde aanpak nodig. Die aanpak start met de vraag hoe de financieringsbehoefte eruit ziet. Want het maakt natuurlijk nogal een verschil of het om vaste dan wel vlottende activa, of de voorfinanciering van een nieuw businessmodel gaat. Vervolgens is het de vraag wat de rendements- en de cashflowpositie is, om aan de financiële verplichtingen tegemoet te kunnen komen. Dit is een zorgvuldig afwegingsproces, omdat zowel de omloopsnelheid van het werkkapitaal, als het rendement op het eigen vermogen en de rentekosten op het vreemde vermogen continu variëren.

Zeggenschap en zekerheden

Naast het doel van de financiering en de daaruit voortvloeiende kosten, speelt natuurlijk ook het vraagstuk van de zekerheden die kunnen worden aangeboden.

Bij de zogeheten ‘asset based”- financiering, ook wel objectfinanciering genoemd, is er een directe relatie tussen de investeringen in activa en het onderpand als dekking voor de financiering. Daarbij kan het zijn dat er aanvullende zekerheden moeten worden gesteld.

Bij zogeheten mezzanine leningen zijn de rentekosten hoger dan bij objectfinanciering. Dit omdat er minder zekerheden worden bedongen en de risicopremie daardoor groter is. Naarmate leningen een meer achtergesteld karakter krijgen neemt deze risico-opslag verder toe. Indien deze kosten door het risicoprofiel te hoog worden, of als er sprake is van voorfinanciering van kosten, komt risicodragend vermogen in beeld. Bijvoorbeeld via een business angel, informal investor of venture capitalist. Een dergelijke kapitaalverschaffer participeert door middel van aandelen direct in de onderneming en deelt daarmee ook in het ondernemersrisico. Vanzelfsprekend staat daar ook medezeggenschap tegenover, maar vaak ook kennis en ervaring. De investeerder wordt vergoed voor zijn kapitaalinbreng via dividenduitkering, maar ook door de waardestijging van de aandelen.

Subsidies en ondersteuning

Bij investeringen in verduurzaming, maar vooral ook bij de ontwikkeling van innovaties, kan vaak voor een belangrijk deel in de kredietbehoefte worden voorzien via subsidies en leningen met ‘zachte’ voorwaarden. Dat geldt zeker wanneer deze innovaties een maatschappelijke meerwaarde hebben (missie-gedreven innovatie). De mogelijkheden voor innovatiekredieten zijn vaak afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het innovatieve concept zich bevindt.

Planmatige en doelgerichte aanpak

Een grondige voorbereiding van een financieringsaanvraag, een goede afweging van de mogelijkheden en een gerichte benadering van partijen zijn belangrijk. Uiteindelijk levert dit veel tijdwinst op en verhoogt het de kans op succes. U krijgt immers geen tweede kans voor een eerste indruk.

NeD Tax is dé specialist op het gebied van grensoverschrijdende Corporate Finance van Duitsland naar Nederland, en beschikt over een groot netwerk van investeerders. Wij kunnen helpen met ondernemingsfinanciering, fusies en overnames en due diligence. Heeft u nog vragen? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Corporate financeVoldoende financiering, maar ook de juiste financieringsmix?!