Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Verplicht inschrijven in het Handelsregister van het ter beschikking stellen van personeel

27 aug 2012 | Grensoverschrijdend ondernemen

Handelsregister KvK WAADI detachering personeel uitlenen inlenen nen-4400 certificering ketenaansprakelijkheid g-rekening wet allocatie arbeidskrachten

Stelt u werknemers ter beschikking aan andere bedrijven?

Vanaf 1 juli 2012 gelden er nieuwe regels voor bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Hieronder kunt u lezen wanneer u te maken krijgt met deze nieuwe regels bij het ter beschikking stellen van personeel. Deze regels gelden niet alleen voor Nederlandse uitzendbureaus.

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, valt u onder de nieuwe regeling:

 • u stelt bedrijfsmatig of incidenteel werknemers ter beschikking aan derden;
 • u ontvangt een vergoeding voor het uitlenen van uw werknemers;
 • uw werknemers werken onder leiding en toezicht van de inlener.
  Buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in Nederland vallen ook onder de regeling.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? U bent wettelijk verplicht het ter beschikking stellen van werknemers in te schrijven in het Nederlandse Handelsregister met als omschrijving uitzending van personeel of een variant hierop. Indien u dit niet doet riskeren u en uw inlener hoge boetes!

Leent u personeel in?

De bovengenoemde regeling is dan ook van belang als u inlener bent. Voorbeeld: u huurt personeel in van een Nederlands of buitenlands uitzendbureau. Wanneer het uitzendbureau niet ingeschreven staat in het Nederlandse Handelsregister, kunt u als inlener ook te maken krijgen met boetes.

Uit onze ervaring blijkt dat bedrijven die zich in moeten schrijven op grond van de bovenstaande regeling vaak andere zaken over het hoofd zien. Stel: u huurt buitenlandse uitzendkrachten in van een uitzendbureau. Naast de hierboven genoemde registratieverplichting moet u ook rekening houden met de volgende zaken:

 • belastingheffing;
  Welk land mag belasting heffen over het salaris van de buitenlandse arbeidskracht? Dit is geregeld in het fiscale verdrag tussen Nederland en Duitsland. In de meeste gevallen moet in Nederland loonbelasting worden afgedragen. Daarentegen zien wij vaak dat onterecht in het buitenland loonbelasting wordt afgedragen. Uiteraard houdt dit dus een groot risico in. De inlener is mede aansprakelijk voor deze niet afgedragen loonbelasting.
 • sociale verzekeringspremies;
  In welk land is de buitenlandse uitzendkracht sociaal verzekerd en in welk land dienen sociale verzekeringspremies te worden afgedragen? Dit is mede afhankelijk van Europese regelgeving, indien u met Europese uitzendkrachten werkt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij in hun woonland sociaal verzekerd blijven. Met een A1-verklaring kan dit definitief worden vastgesteld.
 • andere verplichtingen.
  Werkt u met arbeidskrachten uit niet-Europese landen of uit Roemenië of Bulgarije? De kans is groot dat zij over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken of gemeld moeten worden bij het UWV. Wanneer dit niet gebeurt bestaat eveneens het risico op hoge boetes voor beide partijen.

Risico’s op malversaties bij uitzendbureaus kunt u grotendeels uitsluiten door met een NEN-4400 gecertificeerd uitzendbureau te werken, betalingen via G-rekeningen te doen en een goed dossier op te bouwen.

Heeft u vragen? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 27 augustus 2012

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend ondernemenVerplicht inschrijven in het Handelsregister van het ter beschikking stellen van personeel