Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Vermogenswinst Duitsland: inkomsten uit Duits vermogen

11 jul 2018 | Belastingverdrag

Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland bepaalt welk land belasting mag heffen, indien u in Nederland woont en inkomsten heeft uit vermogen dat betrekking heeft op Duitsland. Het zogenoemde vermogenswinstartikel maakt onderscheid tussen verschillende soorten vermogenswinsten.

Vermogenswinst Duitsland: het Belastingverdrag Nederland-Duitsland

De bepaling inzake vermogenswinsten is van toepassing als u inwoner bent van Nederland en een vermogenswinst behaalt uit de vervreemding van ‘Duits’ vermogen. Vermogenswinsten uit Duitsland zijn bijvoorbeeld:

  • inkomsten uit de vervreemding van Duitse onroerende zaken (Duits vastgoed, ook wel Immobilien);
  • inkomsten uit de verkoop van aandelen in een Duitse vennootschap (Duitse onderneming);
  • voordelen uit de verkoop van roerende zaken die onderdeel vormen van het bedrijfsvermogen van een Duitse vaste inrichting;
  • voordelen uit de vervreemding van Duitse schepen of luchtvaartuigen die in het internationale verkeer worden geëxploiteerd, Duitse binnenschepen of roerende goederen die worden gebruikt voor de exploitatie hiervan;
  • inkomsten die u realiseert uit de vervreemding van alle andere ‘Duitse’ goederen.

Vermogenswinst Duitsland: Duitse belastingen over ‘Duits’ vermogen?

Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland onderscheidt voor elk type vermogenswinst welk land belasting mag heffen. Wij geven per soort vermogenswinst een voorbeeld:

  • U behaalt een voordeel met de verkoop van een onroerende zaak die in Duitsland is gelegen. In dat geval mag het ‘situsland’ (waar de onroerende zaak is gelegen) het voordeel belasten.
  • U realiseert winst uit de verkoop van aandelen van een lichaam dat meer dan 75% van zijn waarde ontleent aan onroerende zaken die in Duitsland zijn gelegen. Ook in dit geval mag in principe het situsland Duitsland de vermogenswinst op de aandelen belasten, behoudens specifieke uitzonderingen die in het Belastingverdrag Nederland-Duitsland worden genoemd.
  • U ontvangt een voordeel uit de verkoop van roerende zaken, bijvoorbeeld machines, die deel uitmaken van het ondernemingsvermogen van een Duitse vaste inrichting van uw Nederlandse onderneming. Dit voordeel wordt belast in Duitsland, waar de vaste inrichting wordt gedreven.
  • U geniet inkomen uit de verkoop van een Duits binnenvaartschip. Voor de belasting van dit voordeel wordt aansluiting gezocht bij de plaats waar de werkelijke leiding van uw onderneming is gevestigd. Als de werkelijke leiding in Nederland is gelegen, dan zal Nederland belasting mogen heffen.
  • U maakt winst op de door u verkochte aandelen in een Duitse vennootschap, niet zijnde een vastgoedvennootschap (zoals hiervoor genoemd). Uw woonland Nederland zal dan in principe belasting mogen heffen.

Vermogenswinst Duitsland: aanmerkelijk belang, emigratie naar Duitsland en Belastingverdrag Nederland-Duitsland

Als u in Nederland woont en een aanmerkelijk belang (een belang van minimaal 5% in een Nederlandse of buitenlandse vennootschap) houdt, dan moet u rekening houden met bijzondere aspecten wanneer u naar Duitsland emigreert. Nederland is heffingsbevoegd over zowel de vermogenswinsten op de aandelen als de reguliere inkomsten (dividenden) op de aandelen. Voor dividenden gelden overigens andere regels op basis van het dividendartikel in het Belastingverdrag met Duitsland.

Bij emigratie naar Duitsland geldt een bijzondere regeling uit het vermogenswinstartikel van het Belastingverdrag met Duitsland. Nederland blijft namelijk ook na emigratie bevoegd om de waardevermeerdering op deze aandelen te belasten, voor zover die waardevermeerdering betrekking heeft op de periode waarin u inwoner van Nederland was. Duitsland mag deze waardevermeerdering niet nog eens belasten en zal een ‘step up’ moeten verlenen.

Nederland zal bij de emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder haar rechten voorbehouden door het opleggen van een conserverende aanslag. Een conserverende aanslag wordt niet onmiddellijk ingevorderd, maar pas op het moment dat u inkomsten geniet uit bijvoorbeeld de verkoop van de aandelen. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden is het de vraag of een conserverende aanslag in uw individuele situatie daadwerkelijk tot invordering komt. Oude conserverende aanslagen komen nog na een periode van 10 jaren te vervallen, terwijl nieuwe conserverende aanslagen opgelegd na 15 september 2015 onbeperkt van kracht zijn.

Heeft u vragen? Wij kunnen u behulpzaam zijn, indien u uw ondernemingsactiviteiten wilt uitbreiden naar Duitsland of als u als intermediair uw klanten hierbij ondersteunt. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BelastingverdragVermogenswinst Duitsland: inkomsten uit Duits vermogen