Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Vendor due diligence

25 aug 2023 | Corporate finance

NeD Tax staat voor waardecreatie en groei van de onderneming. Dat doen wij door een geïntegreerde aanpak van tax, legal en finance in een (inter)nationale setting en altijd vanuit business development perspectief. Onze aanpak vertaalt zich in een hogere verkoopwaarde van de onderneming. De rol van de vendor due diligence lichten we hieronder toe. 

Het belang van vendor due diligence voor ondernemers: een strategische stap naar waardecreatie en succesvolle verkoop 

Elke ondernemer krijgt ooit met een exit te maken. Voorbeelden zijn de wens van de ondernemer om de onderneming in de toekomst te verkopen, een kind dat de ondernemer opvolgt of een overnamebod van een andere partij.

Het is onze ervaring dat ondernemers hier pas mee aan de slag gaan als een bod al bijna op tafel ligt. Een M&A-traject gaat dan zo snel dat er weinig ruimte overblijft om bijvoorbeeld nog ontbrekende documenten vorm te geven of aanwezige problemen op te lossen. 

Om dit voor te zijn is een vendor due diligence (VDD) traject een essentiële stap. Stilstaan bij de existentiële ondernemersvragen vanuit business development perspectief en het uitvoeren van een grondig financieel, juridisch en belastingtechnisch onderzoek voordat het eventuele verkooptraject begint, biedt aanzienlijke voordelen voor de ondernemer. Het kan betekenen dat een deal snel en tegen een hogere verkoopprijs kan worden afgerond. Is het niet de bedoeling de onderneming te verkopen, dan geeft het onderzoek inzichten om bij te sturen en op die manier voor de lange termijn waarde te creëren. 

Wat is vendor due diligence? 

Vendor due diligence, kortweg VDD, is een proactieve en grondige evaluatie van de eigen onderneming, voordat deze daadwerkelijk te koop wordt aangeboden. De evaluatie wordt uitgevoerd door de ondernemer zelf met hulp van specialisten, bijvoorbeeld NeD Tax. Het is een methodische beoordeling van bedrijfseconomische, financiële, juridische en fiscale aspecten binnen de onderneming om mogelijk zwakke punten en risico’s te identificeren om ze tijdig op te lossen. 

Bij een vendor due diligence-traject maken de specialisten een analyse met betrekking tot deze onderwerpen. Dit wordt samengevat in een rapport. Dit stelt de verkoper in staat om snel en goed inzicht te krijgen in de situatie en ontwikkeling van de onderneming. 

Vaak wordt alleen de nationale financiële en juridische situatie beoordeeld. NeD Tax bekijkt de onderneming echter interdisciplinair vanuit het perspectief van business development en neemt de fiscale en bedrijfseconomische situatie mee, ook wat betreft de internationale thema’s. Denk dan aan onderwerpen als transfer pricing, internationale btw bij handelstransacties, etc. 

Wat is het doel van VDD? 

Het doel van VDD is om de ondernemer een beter inzicht in zijn onderneming te geven, het verkoopproces te stroomlijnen en potentiële kopers vertrouwen te geven in de transparantie en waarde van de onderneming. De potentiële koper kan dan een verkorte due diligence uitvoeren, indien hij op enkele punten nog nader onderzoek wenst. 

Voordelen van vendor due diligence 

Gedetailleerd financieel, fiscaal en juridisch overzicht: VDD biedt de ondernemer een diepgaand inzicht in de vermogenspositie en financiële gegevens van het bedrijf, waaronder de inkomsten, uitgaven, investeringen en schulden, evenals de stand van zaken ten aanzien van fiscale en juridische thema’s. Het draagt positief bij aan een voortvarend valuation proces.

Inzicht in bedrijfseconomische en strategische onderwerpen: de ondernemer krijgt inzichten om de onderneming te sturen op groei en waardecreatie. Vaak is een herstructurering van de onderneming een logische voorwaarde voor een succesvoller M&A-traject. 

Snelle besluitvorming: door het verschaffen van een samengevat rapport met relevante financiële informatie, kunnen kopers snel beoordelen of de onderneming een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid is. 

Transparantie en vertrouwen: VDD bevordert transparantie tussen de verkoper en potentiële kopers. Dit geeft wederzijds vertrouwen geeft en zorgt voor een soepeler onderhandelingsproces. Ook versterkt het de onderhandelingspositie, indien de ondernemer zijn eigen onderneming beter kent. 

VDD voorkomt sluimerende ondermijning 

Het grootste (bijkomende) voordeel is het op voorhand identificeren van problemen die stilletjes de bedrijfsvoering ondermijnen. VDD stelt de ondernemer in staat om eventuele problemen tijdig te identificeren die de verkoop kunnen bemoeilijken. Dit omvat het boven water krijgen van financiële discrepanties, juridische complicaties of fiscale kwesties. Door deze problemen vooraf op te lossen, wordt een soepeler verkoopproces gerealiseerd én kan er direct worden gestuurd op een betere bedrijfsvoering. 

In de tijd die de ondernemer vooraf wordt gegund, worden doorgaans problemen over fiscale en juridische documentatie opgelost, evenals de kans geboden tot herstructureren of reorganiseren. Hierdoor gaan problemen niet drukken op het onderhandelingsproces en daarmee de verkoopprijs. 

Verkoopmemorandum na vendor due diligence 

Wanneer de ondernemer al wat verder in het proces is en toewerkt naar een verkoop, denk dan aan het opmaken van een verkoopmemorandum. Dit omvat enkele pagina’s informatie, waarin in een notendop de onderneming en haar kansen worden beschreven. Dit helpt om mogelijke kopers sneller te interesseren. 

Hoe helpt NeD Tax u bij VDD? 

Bij NeD Tax bent u aan het juiste adres voor het uitvoeren van een vendor due diligence, begeleiding bij het verkoopklaar maken van de onderneming en de daadwerkelijke verkoop van de onderneming. 

NeD Tax ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Corporate financeVendor due diligence