Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Vaste vertegenwoordiger Duitsland

6 dec 2018 | Fiscaal

De kenmerken van een vaste vertegenwoordiger in Duitsland

De vaste vertegenwoordiger kenmerkt zich doordat hij op afhankelijke basis handelsactiviteiten voor een onderneming uit een ander land uitvoert. Vertegenwoordigt een agent of commissionair meerdere bedrijven, dan wordt degene in de regel als onafhankelijke vertegenwoordiger gezien en ontstaat er geen belastingplicht voor de Nederlandse opdrachtgever. Is de persoon een zelfstandige zonder verdere opdrachtgevers, of zelfs (fictief) werknemer van het Nederlandse bedrijf, dan kan hij als vaste vertegenwoordiger worden aangemerkt. Dit wordt bepaald door zijn bevoegdheden om namens de onderneming op te treden en/of contracten af te sluiten, en hoe vaak hij van deze bevoegdheden gebruikt maakt.

Belastingplicht Duitsland

Nederlandse ondernemingen met activiteiten in Duitsland worden doorgaans ook belastingplichtig in Duitsland. Vaak ontstaat belastingplicht voor de Duitse winstbelastingen (K:orperschaftsteuer en Gewerbesteuer), omdat een Nederlandse onderneming een Duits filiaal of Duits kantoor bezit van waaruit bedrijfsactiviteiten worden verricht. Dit filiaal of kantoor, in fiscale termen ook wel ‘vaste inrichting’ genoemd, moet duurzaam ter beschikking staan tot de betreffende onderneming.

Veel bedrijven proberen het ontstaan van een vaste inrichting te omzeilen, bijvoorbeeld door een Duitse externe verkoper of handelsagent in te zetten. Vaak wordt echter vergeten dat ook op deze wijze belastingplicht in Duitsland kan ontstaan. Dit gebeurt namelijk indien de handelsagent als ‘vaste vertegenwoordiger’ wordt aangemerkt. In dit artikel gaan we in op de kenmerken van de vaste vertegenwoordiger en de fiscale risico’s die daarmee samenhangen.

De risico’s

Indien er sprake is van een Duitse vaste vertegenwoordiger die activiteiten voor een Nederlands bedrijf verricht, leidt dit tot belastingplicht in Duitsland. Winsten die aan de activiteiten van de vertegenwoordiger toerekenbaar zijn, worden dan belast met Duitse K:orperschaftsteuer en Gewerbesteuer. Indien de vaste vertegenwoordiger werknemer is, ontstaat er tevens loonbelastingplicht en sociale verzekeringsplicht.

Indien de hierboven beschreven situatie zich voordoet, speelt tevens de vraag hoeveel winst er aan Duitsland moet worden toegerekend. Dit hangt af van de complexiteit van de functies die de vaste vertegenwoordiger uitvoert. Betreft het enkel een verkoopfunctie, dan zal er veelal een marktconforme winstmarge over de uiteindelijke verkoopprijs moeten worden berekend. Deze marge wordt aansluitend met Duitse K:orperschaftsteuer en Gewerbesteuer belast. Heeft de vertegenwoordiger complexere functies, dan zal op een andere wijze winst moeten worden toegerekend.

De ontwikkelingen

Op internationaal vlak wordt er voortdurend geslepen aan de term vaste vertegenwoordiger, en landen als Nederland en Duitsland volgen dit beleid op in hun nationale wetgeving. Duitse dochterondernemingen die een verkoopfunctie voor hun Nederlands moederbedrijf uitvoeren, kunnen bijvoorbeeld als vaste vertegenwoordiger worden gezien, wat voor het Nederlandse moederbedrijf tot belastingplicht in Duitsland kan leiden. Verder worden ook commissionairsstructuren, waarbij de commissionair in eigen naam en op eigen rekening handelt, onder omstandigheden als vaste vertegenwoordiger gezien. Het hangt daarbij steeds meer af van de feitelijke werkelijkheid, en niet van de contractuele.

Dienstverlening

Gezien het voorgaande is het belangrijk om tijdig de fiscale gevolgen van het inzetten van een Duitse verkoper of handelsagent in kaart te brengen. Is deze persoon vrij om voor andere ondernemingen zijn verkoopactiviteiten uit te voeren? Of is uw onderneming zijn enige opdrachtgever? En op welke wijze wordt zijn contract dan vormgegeven? Tot slot moet men bedenken dat het inzetten van een Duitse handelsagent mogelijk tot veel omzet kan leiden, en kan het ontstaan van belastingplicht in Duitsland als aanvaardbaar worden beschouwd. Winsten die overigens in Duitsland worden belast, zullen niet nogmaals worden belast in Nederland.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalVaste vertegenwoordiger Duitsland