Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Internationale detachering of uitzending en sociale verzekeringen

20 jul 2008 | Grensoverschrijdend werken

Internationale detachering of uitzending: vaak zien wij het grensoverschrijdend werken bij mensen die werkzaam zijn in de functie van directeur, verkoopvertegenwoordiger, manager, etc. Echter, het grensoverschrijdend werken wordt niet altijd bepaald door de functie van iemand, maar volgt meestal uit het feit dat de onderneming van de werkgever in meerdere landen actief is (bijvoorbeeld Nederland en Duitsland) of dat een werknemer in een ander land woont. Verschillende situaties zijn denkbaar waarin de werknemer in een land woont en in meerdere landen werkzaamheden verricht.

Europese regelgeving en sociale verzekeringen

Elk Europees land kent nog steeds haar eigen nationale sociale verzekeringsstelsel. Wel zijn er Europese regels in het leven geroepen om te bepalen welke sociale zekerheidswetgeving van welk land van toepassing is op een persoon. Iemand kan slechts in één land verplicht sociaal verzekerd zijn op grond van de Europese Verordening 883/2004 (opvolger van de Europese Verordening 1408/71). Dit wordt ook wel het ‘exclusiviteitsbeginsel’ genoemd.

De Europese Verordening 883/2004 bevat aanwijsregels om te bepalen waar de sociale verzekeringsplicht van een werknemer, zelfstandige of ambtenaar ligt. Bij een werknemer is het uitgangspunt dat hij of zij onder de sociale zekerheidswetgeving valt van het land waarin hij of zij werkt (‘werklandbeginsel’). In individuele gevallen moet de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving nauwkeurig worden beoordeeld, omdat zich bijzondere situaties kunnen voordoen waarop bijzondere regels van toepassing zijn.

Internationale detachering of uitzending

Voor internationale detachering of uitzending geldt een speciale regeling in de Europese Verordening 883/2004. Een werknemer die tijdelijk wordt gedetacheerd of uitgezonden om voor zijn of haar werkgever in het buitenland te werken kan maximaal 5 jaar sociaal verzekerd blijven in het uitzendende land. Hierdoor blijft de sociale verzekeringspositie van de werknemer gedurende de detachering of uitzending ongewijzigd.

Voorbeeld
Robert is werkzaam voor een Nederlands voedingsmiddelenbedrijf. De werkgever van Robert wil hem tijdelijk voor 3 jaar uitzenden om voor het zusterbedrijf in Duitsland als Geschäftsführer (directeur) te werken. Robert kan tijdens de duur van zijn uitzending in Nederland sociaal verzekerd blijven, mits hij voldoet aan de voorwaarden van internationale detachering of uitzending onder de Europese Verordening 883/2004. Het gevolg is dat Robert in Nederland sociale verzekeringspremies blijft betalen en aanspraak blijft behouden op de Nederlandse sociale verzekeringen.

A1-verklaring
De bevoegde instanties geven op verzoek een zogenoemde detacheringsverklaring af in de vorm van een A1-verklaring (voorheen E101-verklaring). In het bovengenoemde voorbeeld kunnen Robert en zijn werkgever door middel van de A1-verklaring in Duitsland aantonen dat geen Duitse sociale verzekeringspremies betaald hoeven te worden. In Nederland is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de bevoegde instantie voor het afgeven van A1-verklaringen.

Tips voor de praktijk

Graag geven wij u de volgende praktische tips mee:

  • de Europese Verordening 883/2004 zegt niets over de mogelijke fiscale gevolgen van een internationale detachering of uitzending;
  • schenk aandacht aan de mogelijke fiscale gevolgen van de internationale detachering of uitzending;
    Denk als werkgever in het bijzonder aan: loonbelasting, Transfer Pricing en btw. Als u werknemer bent is de inkomstenbelasting (hypotheekrenteaftrek) een belangrijk aandachtsgebied.
  • beperkt het risico op moeilijke discussies door een zorgvuldige beoordeling en een goede dossieropbouw.

NeD Tax adviseert en ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 6 mei 2015

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenInternationale detachering of uitzending en sociale verzekeringen