Uitbreiding en verlenging fiscale coronamaatregelen voor werkgevers met grensarbeiders

22 maart 2021

Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij. Niet alleen onze gezondheid loopt gevaar, maar ook financieel wordt iedereen geraakt. Het kabinet heeft in 2020 verschillende fiscale maatregelen genomen om werkgevers te steunen tijdens deze crisis. Afgelopen 21 januari (2021) heeft het kabinet aangegeven enkele steunmaatregelen te verlengen en sommige onderdelen uit te breiden. Hieronder treft u een overzicht.

Uitstel van betaling

Tot 1 juli 2021 is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis aan te vragen voor belastingaanslagen. Voor het aflossen van uw belastingschuld geldt een betalingsregeling van 36 maanden, welke in zal gaan op 1 oktober 2021.

Het tijdelijke uitstel kan worden verleend voor o.a. de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw), loonbelasting en de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen (BPM).

De regeling is niet van toepassing op de invoer-btw voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving ter zake van de invoer. Tevens is de dividendbelasting uitgezonderd van deze regeling om de simpele reden dat het uitkeren van dividenden de liquiditeitspositie van bedrijven verzwakt.

In het geval er aan u al een bijzonder uitstel van betaling is verleend, kunt u verzoeken om de termijn te verlengen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt voor openstaande belastingaanslagen tot een totaalbedrag van €20.000 en een totaal bedrag vanaf €20.000. Bij een totale belastingschuld hoger dan €20.000 is namelijk naast de standaard voorwaarden een verklaring van een derde-deskundige vereist. Voor uitstel van langer dan 3 maanden geldt dat er geen bonussen en/of dividenden uitgekeerd mogen worden of eigen aandelen ingekocht mogen worden.

Invorderings- en belastingrente

Invorderingsrente is verschuldigd over de uitgestelde belastingschulden. Tot en met 31 december 2021 is deze rente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Belastingrente is verschuldigd wanneer de aanslag te laat wordt vastgesteld. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is normaalgesproken 8% en voor andere belastingen 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 tijdelijk verlaagd van 8% naar 4%.

Verlaging gebruikelijk loon

Voor het jaar 2020 gold een verlaging van het gebruikelijk loon vanaf 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Onder voorwaarden is toegestaan dat directeur grootaandeelhouders die te maken hadden met een omzetdaling, mogen uitgaan van een lager gebruikelijk loon welke evenredig is aan de omzetdaling. In 2021 mogen directeur grootaandeelhouders tevens van een lager loon uitgaan. Hierbij wordt de omzet van heel 2021 vergeleken met de omzet van heel 2019. Er moet minimaal een verlies van 30% zijn ten opzichte van 2019.

Versoepeling urencriterium voor ondernemersfaciliteiten

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor verschillende ondernemersfaciliteiten. Hierbij valt te denken aan de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de FOR (fiscale oudedagsreserve). Normaalgesproken geldt hiervoor een urencriterium van 1.225, wat betekent dat u per kalenderjaar minimaal 1.225 uren voor uw onderneming heeft gewerkt.

Er is besloten dat voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 een urencriterium van 24 uur per week geldt.

Wanneer u gebruik maakt van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, dan geldt een verlaagd urencriterium van 800 uren per kalenderjaar. Er wordt hierbij geacht dat u in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 18 uren per week voor uw onderneming heeft gewerkt.

Vaste (reis)kostenvergoeding

Mensen werken door de coronacrisis zoveel mogelijk thuis en maken daardoor minder (reis)kosten. Het kabinet heeft besloten dat de vaste (reis)kostenvergoeding niet hoeft te worden aangepast. Tot en met 31 maart 2021 mag de werkgever blijven uitgaan van het (reis)patroon van waarop de vergoeding voorheen is gebaseerd. De vergoeding moet wel vóór 12 maart 2020 al geldend zijn.

Termijnen voor wijzigen rechtsvorm

De termijnen voor geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer, fusie en splitsing zijn met terugwerkende kracht (naar het begin van het jaar) verlengd. Normaalgesproken is één van de voorwaarden voor een geruisloze omzetting of terugkeer dat u binnen 15 maanden na de gewenste ingangsdatum bepaalde juridische handelingen uitvoert. Deze termijn wordt nu door de belastingdienst verlengd met 3 maanden in de gevallen dat de termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

Bij een juridische fusie of splitsing heeft u normaalgesproken 12 maanden om bepaalde juridische handelingen uit te voeren en voor de bedrijfsfusie 15 maanden. Wanneer de termijn verstrijkt in de periode van 1  maart 2020 tot en met 30 september 2020, dan wordt ook deze termijn met 3 maanden verlengd.

Grensarbeiders

Voor de grensarbeiders bij u in dienst die door de coronacrisis thuiswerken of noodgedwongen thuis zitten geldt voor het inhouden en afdragen van loonheffingen het volgende:

  • Voor de grensarbeider die noodgedwongen thuis zit verandert niets;
  • Voor de grensarbeider die thuis werkt kunt u Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris

Vragen?

U kunt voor vragen over deze regelingen bij NeD Tax terecht. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact met ons op.