Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Box 3 belastingstelsel in Nederland  - Tussenstand

16 nov 2023 | Fiscaal

Box 3 belastingstelsel, de afgelopen jaren is er in Nederland veel onzekerheid over. Deze onzekerheid nemen we helaas ook mee naar het nieuwe jaar 2024. In dit artikel vindt een korte terugblik op de gebeurtenissen rondom dit thema en bespreken we de tussenstand van Box 3 belasting in Nederland.

Forfaitaire systeem Box 3 tot en met 2020 niet adequaat 

De onzekerheid rond de inkomstenbelasting in Box 3, heeft haar oorsprong in het zogenaamde ‘Kerstarrest’. Een uitspraak van de Hoge Raad. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat het forfaitaire systeem van Box 3 tot en met 2020 niet adequaat aansloot bij de werkelijke situatie van belastingplichtigen. Als reactie op dit arrest hebben de circa 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen de heffing in box 3 automatisch rechtsherstel verkregen over de jaren 2017 tot en met 2020.   

Het Kerstarrest en het rechtsherstel: Box 3 belastingstelsel  

Het ‘Kerstarrest’ heeft geleid tot grote discussie en bezwaren van belastingplichtigen. Dit omdat zij vonden dat ze onevenredig werden belast op hun vermogen. Dit arrest benadrukte de noodzaak van herziening van het belastingstelsel in Box 3, dat sinds 2001 onveranderd was gebleven.   

In reactie op dit arrest heeft de Nederlandse overheid de Wet rechtsherstel Box 3 geboden. Dit rechtsherstel houdt in dat er nog steeds een forfaitair systeem bestaat voor de belastingheffing in Box 3. Echter, om tegemoet te komen aan de bezwaren van belastingplichtigen, is er onderscheid gemaakt tussen banktegoeden en overige bezittingen. Banktegoeden worden in het nieuwe systeem anders behandeld dan andere vermogensbestanddelen. Dit leidde tot enige verbetering in de ogen van belastingbetalers.   

Het voorstel van de Advocaat-Generaal: belastingheffing Box 3 werkelijk rendement en vermogen  

Recentelijk heeft de Advocaat-Generaal een belangrijk advies aan de Hoge Raad gegeven. Hij stelt voor om ook dit rechtsherstel aan te merken als niet aansluitend bij de werkelijkheid. De Advocaat-Generaal pleit ervoor om de belastingheffing in Box 3 te baseren op het werkelijke rendement van vermogen, in plaats van het forfaitaire systeem. Dit voorstel zou een aanzienlijke verandering betekenen in de manier waarop vermogensbelasting wordt berekend in Nederland.   

Wachten op beslissing van de Hoge Raad Box 3 

Op dit moment is het wachten op de beslissing van de Hoge Raad. De vraag is of de Hoge Raad zich zal aansluiten bij het advies van de Advocaat-Generaal en het rechtsherstel zal afwijzen ten gunste van belastingheffing op basis van werkelijk rendement, of dat zij de Wet rechtsherstel Box 3 in stand zal laten zoals deze nu in gepresenteerd. Deze beslissing zal een aanzienlijke impact hebben op belastingplichtigen en investeerders in Nederland.   

De uitspraak van de Hoge Raad wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwacht. Het is een uiterst belangrijk moment, want het zal de koers bepalen voor de belastingheffing op vermogen in Nederland en zal de mate van onzekerheid verminderen.   

Definitieve Aanslagen Box 3 voor 2021 en daarna  

In de tussentijd heeft de staatssecretaris aangegeven dat er in principe geen definitieve aanslagen zullen worden opgelegd voor de jaren 2021 en daarna, waarin Box 3 vermogen is opgenomen. Dit biedt enige ademruimte voor belastingplichtigen. Echter, mocht u onverhoopt toch een aanslag ontvangen, is het van groot belang om formeel bezwaar te maken tegen deze aanslag om uw rechten te beschermen.    

De onzekerheid rond Box 3 houdt dus nog even aan, en het is voor belastingbetalers wachten op de uitspraak van de Hoge Raad om te zien welke koers er wordt ingezet voor de belastingheffing op vermogen in Nederland. De uitkomst zal niet alleen financiële gevolgen hebben voor individuen, maar ook het bredere fiscale landschap in Nederland beïnvloeden. Het blijft een belangrijk onderwerp om te volgen voor degenen die met Box 3 te maken hebben.  

NeD Tax ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalBox 3 belastingstelsel in Nederland  - Tussenstand