Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Transfer Pricing Tax Manual voor uw intercompany transacties

3 jun 2016 | Transfer pricing

Nationale en internationale regels op het gebied van Transfer Pricing eisen dat groepsmaatschappijen zakelijk met elkaar handelen. Voor goederenleveringen of diensten tussen gelieerde ondernemingen binnen hetzelfde concern geldt het ‘arm’s length’ beginsel. De intercompany vergoeding (ook wel: verrekenprijs) moet met een vergoeding die voor een vergelijkbare goederenlevering of dienst tussen onafhankelijke derden wordt berekend. De Nederlandse en de Duitse fiscus letten steeds meer op de hoogte en totstandkoming van verrekenprijzen voor intercompany transacties binnen Nederland-Duitsland. Hierbij wordt gelet op de verdeling van de functies, activa, kosten en risico’s binnen een groep van verbonden ondernemingen/vennootschappen. Voor intercompany transacties gelden in Nederland en Duitsland wettelijke Transfer Pricing documentatieverplichtingen.

Wanneer speelt het ‘at arm’s length’ beginsel en wat zijn de risico’s?

Transfer Pricing speelt altijd tussen verbonden vennootschappen van een internationaal concern. Wanneer een bepaalde vergoeding tussen twee gelieerde ondernemingen te laag wordt bepaald (ten opzichte van de marktwaarde), zal er bij de ene vennootschap te weinig belasting en bij de andere vennootschap te veel belasting worden betaald. Dit geldt overigens ook omgekeerd. Met name in internationale verhoudingen zouden bedrijven een voordeel kunnen behalen door het grootste gedeelte van de winst in een land te laten vallen waarin een lager belastingtarief geldt. Daarom wordt er in dergelijke situaties nauw gelet op de hoogte van vergoedingen die groepsmaatschappijen aan elkaar berekenen. Een bijkomstig probleem is dat er in internationale verhoudingen meerdere belastingautoriteiten meekijken, waardoor er discussies op meerdere fronten kunnen ontstaan en er reëel dubbele belastingheffing kan ontstaan.

De risico’s van het ontbreken van een overzichtelijke Transfer Pricing documentatie zijn eenvoudig in te vullen. Wanneer de belastingautoriteit van een bepaald land het niet eens is met de hoogte van de berekende transfer price, zal er een winstcorrectie bij de vennootschappen moeten plaatsvinden. Als die fiscus van het andere land deze correctie niet accepteert, ontstaat er dubbele belastingheffing. Afgezien van de (meestal hoger uitvallende) belastingheffing, brengen dergelijke discussies veel administratief werk en kosten met zich mee. De fiscus zal een boekenonderzoek doorvoeren en het is dan aan de onderneming om bewijzen aan te dragen die een bepaalde transfer price onderbouwen. Zowel de Nederlandse als de Duitse fiscus verwachten dat u op korte termijn een onderbouwing aanlevert (vaak 6 weken). Door deze omkering van de bewijslast verkeert u in een lastigere positie. Het is vaak eenvoudiger door vooraf zorgvuldig een stelling in te nemen, dan wanneer u achteraf een stelling van de fiscus moet weerleggen.

Oplossingen voor uw onderneming

Wij hebben het Transfer Pricing Tax Manual ontwikkeld om aan uw behoefte op het gebied van Transfer Pricing te voldoen. In een uitgebreide analyse worden uw vennootschappen grondig beoordeeld op de verrichte functies, gebruikte activa en aanwezige risico’s. Eerst verzamelen wij de benodigde gegevens over de actuele intercompany transacties en wordt er een bedrijfseconomische analyse uitgevoerd. Op basis hiervan worden de transacties beoordeeld op marktconformiteit en wordt er een onderbouwing geformuleerd voor de toerekening van winsten en kosten van de diverse vennootschappen.

Belangrijk voor dit proces is dat de diverse intercompany transacties in individuele overeenkomsten worden vastgelegd. Denk hierbij aan:

  • managementovereenkomsten (overeenkomsten van opdracht);
  • leningsovereenkomsten;
  • cost-sharing overeenkomsten;
  • distributie- en agentuurovereenkomsten;
  • detacherings- en modelovereenkomsten;
  • alternatieve documentatieovereenkomsten binnen concernverband.

Belangrijke voordelen van het voeren van een dergelijke documentatie zijn:

  • Door een uitgebreide documentatie bent u goed voorbereid op mogelijke discussies met de fiscus. U heeft alle bewijsstukken in de hand voordat er überhaupt vragen worden gesteld.
  • U krijgt meer inzicht in uw bedrijfsprocessen en kunt uw huidige beleid toetsen aan uw toekomstige doelstellingen en bedrijfsstrategieën.
  • Alle transacties binnen concern zijn vastgelegd in overeenkomsten en overzichtelijk gedocumenteerd.

NeD Tax ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Transfer pricingTransfer Pricing Tax Manual voor uw intercompany transacties