Tijdelijke verlaging btw-tarief Duitsland

22 juni 2020

Het Duitse btw-tarief is tijdelijk verlaagd voor de periode van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020:

  • het normale btw-tarief is tijdelijk 16% in plaats van 19%.
  • het verlaagde btw-tarief (dat bijvoorbeeld voor veel levensmiddelen geldt) is tijdelijk 5% in plaats van 7%.

Als gevolg van de verlaging van de btw-tarieven in Duitsland moeten ondernemers:

  • aanpassingen aanbrengen in hun boekhouding en kassasystemen;
  • nadenken over toepassing van welk btw-tarief moet worden gebruikt bij vooruit gefactureerde prestaties of verlate facturatie rond de ingangsdatum en einddatum van de regeling.

Wendt u zich tot uw Duitse boekhouder (Steuerberater) voor advies over de implementatie van het voorgaande.