Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Succesvolle entreestrategie in Nederland voor Duitse retail

29 mei 2019 | Business development, Zakendoen Nederland-Duitsland

Detailhandel in Nederland

Nederland kent een omvangrijke en zeer fijnmazige detailhandelsstructuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Nederland per 1000 inwoners een verkoopvloeroppervlak van 1.658 m² heeft (Locatus, 2019). Bij dit getal zijn de leegstaande panden buiten beschouwing gelaten. Bovendien is het e-commercekanaal met circa 10% (Strabo, 2018) zeer goed ontwikkeld. Veel ketens beschikken naast hun fysieke distributiekanaal over een webshop. In 2018 deed 96% van de Nederlandse consumenten van 15 jaar en ouder een of meerdere online aankopen van producten en diensten. Deze online kopers gaven in totaal €23,7 miljard (+10%) uit aan 242 miljoen online aankopen aan producten en diensten (Gfk, 2018).

Gestructureerde aanpak marktentree strategie in Nederland voor Duitse retail

Een nieuwe winkelformule lanceren op de Nederlandse markt vraagt dus om een brede expertise en een gestructureerde aanpak, niet alleen juridisch en fiscaal, maar ook commercieel. Om Duitse retailers hierin te ondersteunen heeft NeD Tax speciaal voor de detailhandelssector een gestructureerde aanpak ontwikkeld.

De meerwaarde van deze aanpak schuilt in de integrale benadering van het marktentree vraagstuk. Bij alle stappen van een marktentree dienen namelijk de fiscale en juridische aspecten met de commerciële en bedrijfseconomische aspecten hand in hand te gaan, zoals uit bovenstaande afbeelding blijkt.

De stappen kort toegelicht

Bij stap 1 wordt er een grondige concurrentieanalyse gemaakt: hoe positioneert de nieuwe Duitse formule zich ten opzichte van de gevestigde concepten? Met andere woorden: waar zitten de Unique Selling Points? Op basis van deze uitkomst wordt een profiel van potentiële vestigingsplaatsen gemaakt, waarbij de omvang van het verzorgingsgebied bepalend is. Na de voorselectie van vestigingsplaatsen wordt uitgaande van het aanbod en de markt een vestigingsplaats geselecteerd. Daarna kan de zoektocht naar geschikte vestigingslocaties beginnen. Aan de hand van deze locaties vindt de bedrijfseconomische vertaling plaats naar de exploitatiebasis, waarbij rekening wordt gehouden met investeringen en kosten. Na het vaststellen van een definitieve vestigingslocatie kan de marktentree verder geoperationaliseerd worden.

Integrale benadering

Door op alle stappen in het proces tijdig juridisch en fiscaal te anticiperen kunnen veel problemen achteraf en faalkosten voorkomen worden. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe entiteit in Nederland wordt gevestigd, zoals een BV (vergelijkbaar met de GmbH in Duitsland), dan is het van belang dat nieuwe contracten op naam van deze nieuwe BV worden gesloten. En voordat met de werving van personeel wordt gestart, moeten de arbeidsrechtelijke aspecten (cao, pensioen, arbeidstijden en vergoedingen) in Nederland goed geregeld zijn.

Zelf doen of uitbesteden

NeD Tax heeft ruime ervaring met de entreestrategie van Duitse winkelketens in Nederland. NeD Tax kan u met een uitgebreid partnernetwerk begeleiden bij marktonderzoek, locatiekeuze, werving van personeel, aanvragen voor vergunningen  en financiering. Kiest u alleen voor fiscaal en juridische begeleiding, dan ondersteunen wij u natuurlijk ook graag in het proces. Veel bekende namen zijn u al voor gegaan.

Heeft u overigens vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Business developmentSuccesvolle entreestrategie in Nederland voor Duitse retail