Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Split payroll Duitsland en arbeidsovereenkomsten

25 feb 2019 | Grensoverschrijdend werken

Van een split payroll met Duitsland is sprake wanneer uw werknemer óók in Duitsland werkt. Het salaris van de werknemer wordt deels in Nederland en deels in Duitsland verloond. Naast de gevolgen voor de belastingen en sociale verzekeringen, is het tevens van belang de arbeidsrechtelijke gevolgen te overzien in relatie tot uw grensoverschrijdend werkende werknemer.

Split payroll Duitsland en varianten

Een split payroll met Duitsland komt in meerdere varianten voor:

  1. materiële salary split: de werknemer heeft één (Nederlandse) arbeidsovereenkomst;
  2. formele salary split: de werknemer heeft een Nederlandse arbeidsovereenkomst en Duitse arbeidsovereenkomst;
  3. salary split van de bestuurder-werknemer.

Split payroll Duitsland: materiële salary split

Een werknemer die in Duitsland gaat werken, zal niet altijd een formele arbeidsovereenkomst aangaan met een Duitse werkgever. In veel gevallen is er sprake van een arbeidsovereenkomst met een Nederlandse werkgever en wordt de werknemer ter beschikking gesteld aan een materieel werkgever in Duitsland. De werknemer staat dan in gezagsverhouding tot de Duitse materieel werkgever (vaak een groepsmaatschappij binnen concern), die meestal ook nog een deel van de salariskosten doorbelast krijgt. In zo’n situatie ontstaat een materiële salary split. Hierbij wordt de relatie tussen de Nederlandse werknemer en de Duitse entiteit materieel op basis van feiten en omstandigheden als een arbeidsrelatie aangemerkt. Andere gevallen waarbij een materiële salary split kan ontstaan zijn de situaties waarin de werknemer voor een Duitse vaste inrichting werkt of meer dan 183 dagen in Duitsland verblijft.

Split payroll Duitsland: formele salary split

Bij een formele salary split heeft een werknemer naast een werkgever in Nederland ook een werkgever in Duitsland. Bijvoorbeeld bij de zustermaatschappij in Duitsland. Dit betekent dat er twee separate arbeidsovereenkomsten moeten zijn. De werknemer zal derhalve ook twee separate salarisstroken krijgen. Een uit Nederland van de Nederlandse werkgever en een uit Duitsland van de Duitse werkgever. Een rechtskeuze voor een rechtssysteem zal ook raadzaam zijn om te voorkomen dat verschillende arbeidsrechtelijke rechtssystemen van toepassing zijn.

Split payroll Duitsland: bestuurder-werknemer

Naast de werknemer kan iemand ook twee arbeidsverhoudingen hebben die tot een salary split leiden, doordat hij werknemer en tevens bestuurder is. Vaak komt dit voor bij een directeur-grootaandeelhouder (dga) die met een salary split te maken krijgen. Bijvoorbeeld een in Nederland woonachtige dga, die met zijn Nederlandse houdstermaatschappij in Duitsland deelneemt in een Duitse dochtermaatschappij, een GmbH bijvoorbeeld, en aldaar als privé persoon bestuurder is en hier ook nog werkzaamheden verricht die andere werknemers van de GmbH ook hadden kunnen doen. Naast de beloning die deze dga in Nederland als bestuurder of werknemer ontvangt zal deze ook een directeursbeloning en werknemersbeloning van de GmbH krijgen. De directeursbeloning wordt belast in het land waar de vennootschap gevestigd is, dus Duitsland in dit geval. Maar de beloning welke de dga van de GmbH ontvangt voor de reguliere werkzaamheden (werknemersbeloning) zal daar belast worden waar de fysieke werkzaamheden plaatsvinden.

Split payroll Duitsland: tips voor de praktijk

Bij het hebben van een (formele) salary split zullen diverse zaken beoordeeld moeten worden. Denk hier bijvoorbeeld aan:

  • Welk rechtssysteem wordt op de overeenkomsten van toepassing verklaard?
  • Gevolgen rechtspositie werknemer per land?
  • Voorwaarden voor ontslag van de werknemer/bestuurder-werknemer. Is een ontslag voldoende of moeten er meerdere procedures gevolgd worden?
  • Gevolgen voor de sociale verzekeringspositie van de werknemer. Denk hierbij ook aan de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Gevolgen ten opzichte van pensioenrechten.

Tip: lees het artikel ‘Salary split Duitsland‘.

Wij kunnen u behulpzaam zijn, indien u uw ondernemingsactiviteiten wilt uitbreiden naar Duitsland of als u als intermediair uw klanten hierbij ondersteunt. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenSplit payroll Duitsland en arbeidsovereenkomsten