Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Salary-split en pensioenoplossingen

3 jun 2019 | Grensoverschrijdend werken

Salary-split en pensioen(-premie)

Een aspect dat bij een salary-split aandacht verdient is de eventuele pensioentoezegging die in samenhang met de arbeidsovereenkomst wordt gedaan. In het vervolg wordt in de basis uitgegaan van een Nederlands-Duitsland situatie.

Met betrekking tot de pensioentoezegging zal o.a. bekeken moeten worden door wie deze toezegging wordt gedaan en in welke vorm deze toezegging wordt gedaan.

Formele salary-split

Bij een formele salary-split is er sprake van een tweetal arbeidsovereenkomsten zowel bij de Nederlandse als de Duitse werkgever. Dit maakt dat een pensioen per dienstbetrekking wordt opgebouwd met een eigen pensioentoezegging door de werkgevers.

Materiële salary-split

Bij een materiële salary-split (alleen een Nederlandse werkgever en één arbeidsovereenkomst) is het meestal wel mogelijk om met één pensioentoezegging in Nederland pensioen op te bouwen.

Vorm van pensioentoezegging

De vorm waarin de pensioentoezegging wordt gedaan is van belang om te beoordelen of er sprake is van een pensioentoezegging in de zin van de toepasselijke Nederlandse en Duitse wetgeving op basis waarvan o.a. de verwerking van de ingelegde pensioenpremies wordt geregeld. Als de vorm waarin de pensioentoezegging wordt gedaan niet voldoet aan de toepasselijke Nederlandse en/of Duitse wetgeving dan bestaat het risico dat er sprake is van een onzuivere pensioentoezegging met als gevolg dat pensioenaanspraken direct belast worden als loon. De latere pensioenuitkeringen zijn dan belastingvrij. Toch is dit meestal een nadelige situatie.

Voor de met de pensioentoezegging samenhangende pensioenpremie zal bekeken moeten worden of en hoe deze verwerkt moet worden in de Nederlandse en/of Duitse (loon-)administratie of belastingaangifte.

Omkeerregel

Nederland kent voor pensioen(premies) de zogenaamde omkeerregel: pensioenpremies zijn onbelast en de latere pensioenuitkeringen worden belast.

Duitsland kent geen omkeerregel en in beginsel zijn pensioenpremies aan te merken als loon. Maar Duitsland kent wel een aantal tegemoetkomingen in de sfeer van de inkomsten- en loonbelasting (steuerfreier Beitrag, Sonderausgabe) die in de uitwerking lijken op de toepassing van de Nederlandse omkeerregel.

De mogelijkheid bestaat dat pensioenpremies voor een Nederlandse pensioenregeling toch (deels) belast worden in Duitsland. Nederland kent dan de mogelijkheid om een beroep te doen op de zogenaamde saldomethode. Deze zorgt ervoor dat, op basis van een voorgeschreven rekenmethodiek, een deel van de pensioenuitkeringen in Nederland onbelast blijft.

Al met al is het van belang om, in geval van een formele of materiële salary-split nadrukkelijk ook aandacht te besteden aan de uitwerking van de pensioentoezegging. Wilt u zich als werkgever laten adviseren over een mogelijke salary-split en over de daarmee samenhangende pensioenaspecten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenSalary-split en pensioenoplossingen