Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Salary split Duitsland

25 feb 2019 | Grensoverschrijdend werken

Salary split Duitsland

Steeds meer Nederlanders werken zowel in Nederland als in Duitsland, omdat hun werkgever ook in Duitsland actief is. Als een werknemer in Nederland en Duitsland werkt, kan er sprake zijn van belastingplicht in beide landen waardoor een ‘salary split’ ontstaat. In het geval van een salary split wordt het salaris van een werknemer over meerdere landen verdeeld en belast. In de praktijk kan een salary split vaak voordelig zijn voor de werknemer.

Salary split Duitsland: waarom?

Als iemand in Nederland en Duitsland werkt, bepaalt het Belastingverdrag Nederland-Duitsland welk land het salaris mag belasten. Duitsland mag in bepaalde gevallen salaris belasten, indien het salaris wordt betaald voor werkzaamheden die worden verricht in Duitsland. Een salary split ontstaat op basis van feitelijke situatie (waar werkt iemand?). In de praktijk zien we dat werkgevers en werknemers zich vaak niet bewust zijn van de fiscale gevolgen van het werken in Duitsland en komt men er achteraf achter dat het salaris in Nederland en Duitsland moet worden belast. Door op tijd rekening te houden met een goed doordachte financiële planning, kan een optimale situatie worden bereikt en wordt het risico op fiscale navorderingen / naheffingen beperkt.

Het opsplitsen van het salaris gaat vaak gepaard met financiële voordelen in de vorm van een hoger netto salaris. Netto voordelen ontstaan doordat in twee landen gebruik wordt gemaakt van de lagere progressieve tarieven, heffingskortingen of belastingvrije sommen. Soms kan een salary split ook tot financiële nadelen leiden. Bijvoorbeeld doordat aftrekposten tot minder aftrek leiden.

Salary split Duitsland: wat zijn de voorwaarden?

De volgende salary split situaties kunnen ontstaan als u in Nederland woont en werkt en daarnaast ook in Duitsland werkzaamheden gaat verrichten:

  1. u werkt voor een Duitse werkgever of u staat onder het gezag van een materieel werkgever in Duitsland (denk aan uitzending);
  2. u verricht werkzaamheden voor een Duitse vaste inrichting;
  3. u verblijft meer dan 183 dagen in Duitsland gedurende een periode van 12 maanden.

Een bijzondere variant is de situatie waarin u niet alleen werknemer bent, maar tevens bestuurder van een Duitse vennootschap. Er moet dan rekening worden gehouden met verschillende regels uit het Belastingverdrag Nederland-Duitsland. In de praktijk speelt een dubbele functie vaak bij directeur-grootaandeelhouders (dga’s) of bestuurders die ook een commerciële functie hebben.

Tip: lees het artikel ‘Belastingverdrag Nederland-Duitsland: directeursbeloningen’

Salary split Duitsland en sociale verzekeringen

Als u binnen de Europese Unie in meerdere landen werkzaam bent, kunt u slechts in één land verplicht sociaal verzekerd zijn. In welk land uw sociale verzekeringsplicht ligt, is afhankelijk van diverse factoren. Meestal blijft u sociaal verzekerd in Nederland, indien u 25% of meer van uw werkzaamheden in Nederland uitoefent.

Salary split Duitsland en financiële planning

Wij raden altijd aan om op voorhand goed na te denken over de gevolgen van het grensoverschrijdend werken en de daaruit voortvloeiende salary split. Een gedegen financiële planning is nodig om de financiële gevolgen te kunnen overzien.

Een aantal factoren is namelijk van grote invloed:

  • de opsplitsing van het salaris dient te matchen met de verdeling van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden;
  • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer dienen in acht te worden genomen, zoals aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek), burgerlijke staat (in verband met de Steuerklasse) en gezinssituatie (Nederlandse kinderbijslag of Duits Kindergeld);
  • het land waarin de werknemer op basis van Europese regels sociaal verzekerd is;
  • de afspraken tussen werkgever en werknemer over pensioenregeling of oudedagsvoorziening, alsmede de fiscale gevolgen ervan;
  • de aangifteverplichtingen die volgen uit de belastingplicht in Nederland en Duitsland;
  • etc.

Als bovenstaande zaken onvoldoende in ogenschouw worden genomen liggen fiscale risico’s en/of problemen in de verhouding tussen werkgever en werknemer op de loer.

Salary split Duitsland en schriftelijke vastlegging

Vastlegging van de salary split is naar Nederlands én Duits perspectief belangrijk voor fiscale doeleinden (onderbouwing en bewijslast), alsmede om civielrechtelijke redenen. Door een salary split met Duitsland goed te documenteren voorkomt u gedoe met de Nederlandse Belastingdienst of het Duitse Finanzamt. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken tussen werkgever en werknemer helder op papier te hebben.

Heeft u vragen? Wij kunnen u behulpzaam zijn, indien u uw ondernemingsactiviteiten wilt uitbreiden naar Duitsland of als u als intermediair uw klanten hierbij ondersteunt. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenSalary split Duitsland