Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Renewable energy verbindt Nederland en Duitsland!

26 mrt 2021 | Zakendoen Nederland-Duitsland

De markt voor duurzame en groene energie biedt grote internationale marktkansen voor ondernemers in Nederland en Duitsland die grensoverschrijdend willen ondernemen. Als het gaat om het opwekken van wind- en zonne-energie, was Duitsland het voorbeeld voor Nederland. Maar Nederland maakt nu ook grote sprongen vooruit en richt zich in samenwerking met Duitse partners sterk op innovaties voor het toepassen van waterstof als energiedrager.

Met duurzame energie goud in handen?!

Duurzame energie wordt in Nederland en Duitsland regelmatig het nieuwe goud genoemd om de enorme economische potentie te benadrukken. Als we kijken naar de gigantische uitdagingen waarvoor alle landen gesteld zijn in het kader van het Parijse klimaatverdrag, waarbij de aangesloten landen in 2050 volledig klimaatneutraal moeten zijn, dan vraagt dit enorme inspanningen en investeringen. Tegelijkertijd zijn de economische kansen ook fors vanwege het brede toepassingsbereik op het gebied van mobiliteit, transport, industrie, woningen en gebouwen. Daarbij is het opvallend dat steeds meer investerings- en pensioenfondsen hun belangen in fossiele energie afbouwen ten faveure van duurzame energie.

Waterstof als gamechanger in Nederland en Duitsland

Als energiedrager voor opslag en transport speelt waterstof een cruciale rol in de energietransitie. Uit onderzoek van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) blijkt dat met name op dit vlak grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland noodzakelijk is vanwege belangrijke redenen:

  1. In de eerste plaats voor de bundeling van kennis op dit gebied. Dat is tevens de reden waarom twee toonaangevende onderzoeksinstituten in Duitsland en Nederland, het Fraunhofer Instituut en de TU Delft intensief samenwerken.
  2. In de tweede plaats ook voor de aanleg van grensoverschrijdende infrastructuur om het gebruik te kunnen opschalen.
  3. Tot slot zal import van waterstof noodzakelijk zijn en hier speelt de haven van Rotterdam als toegangspoort voor Noordrijn-Westfalen (NRW) een belangrijke rol. Zo is er bijvoorbeeld al een concreet plan voor de aanleg van een centrale pijpleiding vanuit de haven voor het transport van waterstof naar de industrie. En er zijn uitgewerkte plannen voor een zogeheten conversiepark op de Maasvlakte, waar Shell en BP willen investeren in elektrolysefabrieken voor de waterstofproductie. Thyssen Krupp bijvoorbeeld wil groene waterstof gebruiken voor zijn staalfabrieken in Noordrijn-Westfalen. De Duitse regering heeft inmiddels bekend gemaakt €9 mrd. uit te trekken voor waterstof.

Veel grensoverschrijdende projecten Nederland-Duitsland

Niet alleen werken bedrijven grensoverschrijdend samen in consortia voor duurzame energie, maar ook de Duitse- en Nederlandse overheid vinden elkaar in samenwerkingsprojecten. Zo moet het nieuwe INTERREG-project SAVE burgers en bedrijven warm maken voor de energietransitie. En begin dit jaar sloten de Duitse en Nederlandse overheden een innovatiepact om de wederzijdse concurrentiepositie te versterken en te werken aan een groene en duurzame groei. De Duitse Industriefederatie BDI en de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO en FME tekenden mee. Daarnaast worden er grensoverschrijdende themadagen op het gebied van waterstof georganiseerd.

Veel bedrijven vinden NeD Tax voor hun grensoverschrijdende activiteiten

De energieopwekking offshore ontwikkelt zich steeds verder en NeD Tax begrijpt deze hoog technologische markt en industrie. Buss Group heeft zich gespecialiseerd in de logistiek rondom deze offshore windparken op de Noordzee. En de firma PV Stahlbau, is gespecialiseerd in de productie en ontwikkeling van frames voor zonnepanelen, waaronder frames die op water drijven. Een voorbeeld van een Duits Nederlands bedrijf dat onshore complete wind- en zonneparken ontwikkelt en beheert is Prowind. Een mooi voorbeeld hiervan is de huidige ontwikkeling van windpark Koningspleij te Arnhem.

NeD Tax werkt graag samen met deze innovatieve bedrijven, die in Nederland en Duitsland actief zijn. Zij worden door NeD Tax ondersteund op het gebied van financieel, bedrijfseconomisch, fiscaal en juridisch advies. Is uw onderneming actief op het gebied van renewable energy of bent u van plan om hierin te gaan investeren? Indien u ons contactformulier invult, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bekijk hieronder de film van onze klant Prowind over lokale duurzame energieopwekking:

 

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Zakendoen Nederland-DuitslandRenewable energy verbindt Nederland en Duitsland!