Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Protocol tot wijziging Belastingverdrag Nederland-Duitsland

7 jun 2021 | Belastingverdrag

Op 24 maart 2021 hebben Nederland en Duitsland een protocol tot wijziging van het belastingverdrag Nederland-Duitsland ondertekend. Op 7 april 2021 is het protocol gepubliceerd. 

In dit artikel wordt op een paar van de belangrijkste wijzigingen ingegaan.

Wat is het belang van het belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Nederland en Duitsland zijn belangrijke handelspartners van elkaar. Het komt dan ook veelvuldig voor dat Nederlandse bedrijven de Duitse markt betreden en omgekeerd, om groeimogelijkheden te realiseren. Niet alleen bedrijven nemen een kijkje over de grens, ook werknemers in de grensregio’s nemen deel aan de internationale arbeidsmarkt. Bedrijven en werknemers krijgen dan vaak te maken met belastingheffing in één of beide landen. Om dit in goede banen te leiden regelt het belastingverdrag Nederland-Duitsland welk land belasting mag heffen over inkomsten die uit het andere land afkomstig zijn of daarop betrekking hebben.

Waarom wijzigingen in het belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Met de toenemende europeanisering willen lidstaten harder optreden tegen belastingfraude en belastingontwijking. Door de afspraken die Nederland en Duitsland overeengekomen zijn, was het eenvoudiger om op een snelle en efficiënte wijze de wijzigingen in het belastingverdrag Nederland-Duitsland op te nemen. De wijzigingen in het belastingverdrag Nederland-Duitsland zien erop toe dat voordelen geweigerd mogen worden, indien het verkrijgen van verdragsvoordelen een van de hoofddoelen is van een handeling of transactie.

Dat betekent bijvoorbeeld wanneer u een bedrijfsopslag in Nederland of Duitsland heeft deze ineens als vaste inrichting aangemerkt kan worden, wanneer deze slechts aangehouden wordt om belastingheffing te ontwijken.

Wat staat er in het wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Het belastingverdrag bepaalt welk land heffingsbevoegd is over verschillende inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal en vermogen. Daarnaast omvat het Verdrag tussen Nederland en Duitsland onder meer regels omtrent de wijze tot vermijding van dubbele belasting (voorkoming van dubbele belasting). Daarin zijn nieuwe afspraken met betrekking tot de heffingsbevoegdheid over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en pensioenen opgenomen. De volgende wijzigingen treden op:

  • De uitzonderingen waarvoor de vaste inrichting in aanmerking komt zijn gewijzigd;
  • Daarnaast is er ook een bezitsvereiste van 365 dagen opgenomen die ziet op vermogenswinsten en gunstigere percentages voor de dividendbelasting.

De wijzigingen houden in dat u aan meer voorwaarden moet voldoen. Dat maakt het lastiger om belasting te ontwijken en minder makkelijk om te profiteren van de verdragsvoordelen. Het is daarom aan te raden om u over een mogelijke impact voor uw bedrijf te laten informeren.

Los van het protocol zijn Nederland en Duitsland in verband met Covid-19 ook bezig met het verkennen van een wettelijke bepaling voor thuiswerkdagen van grensarbeiders. Op dit moment bestaan er reeds tijdelijke afspraken over de behandeling van thuiswerkdagen in tijden van Covid-19.

Wanneer treden de wijzigingen in het belastingverdrag Nederland-Duitsland in werking?

Het protocol tot wijziging belastingverdrag Nederland-Duitsland is op 24 maart 2021 ondertekend door Nederland en Duitsland. De landen hebben elkaar daarvan op de hoogte gebracht. In Nederland en Duitsland wordt het wijzigingsprotocol nu ter goedkeuring voorgelegd aan beide parlementen. Na goedkeuring in beide landen zal het belastingverdrag worden gewijzigd. De wijzigingen zullen dan ten vroegste vanaf 1 januari 2022 in werking treden.

Heeft u vragen? NeD Tax ondersteunt ondernemers en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BelastingverdragProtocol tot wijziging Belastingverdrag Nederland-Duitsland