Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Privacyverklaring

In verband met de duurzame en vertrouwde relatie met onze klanten, leveranciers, medewerkers en relaties zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd op basis van de geldende privacywetgeving. Het privacy beleid van NeD Tax wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsprotocollen en (beveiligings-)maatregelen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken in twee gevallen persoonsgegevens. Namelijk indien u een potentiële klant bent die contactgegevens op onze website achterlaat en indien u klant bent of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent klant bij ons is. In het geval dat u een contactformulier op onze website invult, verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats. In alle andere gevallen verwerken wij de volgende gegevens over u: voorletters/voornaam, achternaam, geslacht, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer alsmede de naam van het bedrijf waarvoor u werkt. Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

reCaptcha

NeD Tax gebruikt de veiligheidsservice reCAPTCHA v3 van Google om de contactformulieren te beschermen tegen misbruik; dit heeft betrekking op zowel het ontvangen alswel het versturen van spam. reCAPTCHA v3 voegt een stukje code toe aan elke pagina van de website en upload formulierinhoud voor verwerking door Google. Alle inzendingen worden beoordeeld en verdachte inzendingen worden gemarkeerd als spam.
Voor het gebruik van deze service gelden het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en de servicevoorwaarden (https://policies.google.com/terms?hl=nl) van Google.

Beginselen van verwerking

Conform de vastlegging in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt NeD Tax de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens. Indien u een potentiële klant bent en via onze website gegevens achterlaat, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het verstrekken van informatie. Indien u klant van ons bent dan wel wordt, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening conform afspraak aan u te kunnen leveren alsmede om u tussentijds te kunnen informeren. Onze verwerking van uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw medewerkers vindt dus plaats om onze overeenkomst met u uit te voeren alsmede om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking door derden, gegevensverstrekking aan derden

NeD Tax schakelt ook andere bedrijven in om haar dienstverlening aan u te kunnen leveren. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen en dienstverleners op het gebied van salarisadministratie. Al deze organisaties zijn gevestigd binnen de Europese Unie waardoor ook deze bedrijven vallen onder de waarborgen uit de AVG ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Verder worden uw gegevens niet met derden gedeeld, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Denk hierbij aan controle door de Belastingdienst en/of een organisatie die een wettelijke opsporingsbevoegdheid heeft.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Bij een eventuele wijziging zal deze op de website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten

Op basis van de privacywetgeving hebt u het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een bericht sturen via het contactformulier op onze website of per post aan: NeD Tax, Industrieweg 103, 6541 TV Nijmegen.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van deze pagina? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Privacyverklaring