Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Pensioen BV meeverhuizen naar het buitenland

26 nov 2010 | Fiscaal

U heeft in Nederland als directeur-grootaandeelhouder (dga) in uw B.V. pensioen opgebouwd en wilt deze B.V. met pensioen meeverhuizen naar het buitenland? Of heeft u in Nederland een stamrecht afgestort in uw stamrecht B.V. en wilt u emigreren?

Pensioen B.V.

Als u in Nederland dga van een B.V. bent, was het mogelijk om in eigen beheer een pensioen volgens de Nederlandse Pensioenwet op te bouwen. Uw B.V. is dan uw eigen pensioenfonds. Een voordeel van deze regeling was, dat een gedeelte van de aan uw B.V. afgedragen pensioenpremies onder zakelijke voorwaarden weer binnen uw onderneming gebruikt konden worden. De opbouw van pensioen in eigen beheer is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk.

Stamrecht B.V.

Als u in Nederland een zogenaamde gouden handdruk ontving, was het mogelijk om deze ontslagvergoeding om te zetten in een zogenaamd stamrecht en af te storten bij uw eigen B.V. Dit ging volgens de bepalingen van de Nederlandse Wet Loonbelasting. Deze afstortingsmogelijkheid bestond tot 2014 en is sindsdien niet meer mogelijk.

Verhuizen pensioen B.V. of stamrecht B.V.

Het is mogelijk om een Nederlandse pensioen B.V. of stamrecht B.V. onder voorwaarden in een ander EU-land te vestigen. Een bestaande pensioen of stamrecht B.V. kan dan ook naar Duitsland (mee-)emigreren. De voorwaarden bij emigratie dienen vooraf met de Belastingdienst te worden afgestemd.

Afkoop en revisierente

Als alternatief kan het pensioen of het stamrecht worden afgekocht bij emigratie. Daarvoor hoeft geen afstemming met de Belastingdienst plaats te vinden en de jaarlijkse verplichtingen van de B.V. houden op te bestaan. Afkoop betekent wel dat er over het kapitaal in één keer belasting verschuldigd is. Daarnaast moet worden bekeken of er ook een extra heffing in de vorm van revisierente verschuldigd is.

Belastingheffing uitkeringen B.V. na emigratie

Wordt het pensioen of stamrecht niet afgekocht, dan blijft het pensioenrecht of het stamrecht in stand en volgen er (op termijn) periodieke uitkeringen. De belastingheffing over de uitkeringen van een pensioen B.V. of stamrecht B.V. na emigratie van de aandeelhouder is afhankelijk van de inhoud van de stamrechtovereenkomst of de pensioenovereenkomst en het toepasselijke belastingverdrag.

Heeft u plannen om te gaan emigreren en heeft u een pensioen B.V. of stamrecht B.V.? Neem dan contact met ons op om de opties te bespreken en een individueel adviesgesprek in te plannen.

(Update: 5 februari 2024)

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalPensioen BV meeverhuizen naar het buitenland