Ondernemen in het buitenland

11 juli 2008

Indien u in het buitenland actief bent of van plan bent om in het buitenland actief te worden krijgt u niet alleen met Nederlandse belastingheffing te maken, maar kunt u ook in aanraking komen met belastingheffing in het buitenland.

Ieder land is in beginsel vrij om zelf te bepalen hoe zij haar belastingheffing inricht. Gelukkig is wel sprake van algemene geldende beginselen die wereldwijd binnen een bepaalde bandbreedte worden gevolgd.

Daarnaast hebben landen onderling afspraken gemaakt om dubbele belastingheffing te voorkomen. Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen of meer-landen overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Europese Richtlijnen, die in beginsel voor alle Europese lidstaten verbindend zijn.