Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018

6 dec 2017 | Legal

Nieuw huwelijksvermogensrecht in 2018: huwelijkse voorwaarden

Wie gaat trouwen krijgt vanaf 2018 te maken met het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Met ingang van 1 januari 2018 trouw je niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen! Het eenvoudige systeem van alles samen delen, dat stamt van 1838, wordt dus verlaten.

Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018: een beperkte gemeenschap van goederen

Wat er voor in de plaats komt is een beperkte gemeenschap van goederen waarbij in beginsel alles wat je vóór het huwelijk privé bezit, ook privé blijft als je trouwt. Dat betekent ook dat alles wat je voor het huwelijk gemeenschappelijk bezit, ook gemeenschappelijk blijft tijdens het huwelijk. Alles wat je tijdens het huwelijk verkrijgt wordt gemeenschappelijk bezit. Als je dit niet wilt, moet je huwelijkse voorwaarden opmaken. Erfenissen en schenkingen welke tijdens het huwelijk verkregen worden blijven ook privé. Mocht de schenker of de erflater juist wel willen dat het gemeenschappelijk wordt, dan moet dat geregeld worden via een “insluitingsclausule”.

Dit lijkt best een mooi systeem. Maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan! Een goede administratie zal een vereiste zijn om de 3 vermogens welke er bij het einde van het huwelijk zijn te verdelen. Het niet goed administreren kan tot gevolg hebben dat de vermogens toch gemeenschappelijk blijken te zijn, bij gebrek aan tegenbewijs. Daarmee lijkt de wetswijziging haar doel voorbij te schieten. We kennen immers het voorbeeld van de niet uitgevoerde verrekenbedingen in de huwelijksvoorwaarden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de gevolgen van de nieuwe wetgeving.

Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018: gemeenschappelijke woning

Zoals gezegd vallen onder de nieuwe gemeenschap van goederen de bezittingen die de partners in eigendom hebben, ook voordat zij in het huwelijk zijn getreden. Stel nu dat samenwoners op 10 januari 2018 gaan trouwen terwijl zij voor hun huwelijk een huis hebben gekocht op beider naam, maar in ongelijke verhoudingen, bijvoorbeeld 70-30 %, omdat de ene partner meer eigen vermogen heeft dan de ander. Op het moment van trouwen wordt de eigendomsverhouding 50-50%, zonder dat de partner die voorheen 70% had financieel gecompenseerd wordt. Wilt u dit voorkomen dan kan dat door het aangaan van huwelijkse voorwaarden 2018.

Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018: eigenwoningschuld

Hoe zit het nu met schulden die voor het huwelijk zijn aangegaan? Zo lang het een schuld is welke is aangegaan voor een gemeenschappelijk goed, dan komt ook deze schuld in de gemeenschap te vallen. Dus als in het hierboven genoemde voorbeeld de partner welke 30% had, voor de aankoop van de woning een lening is aangegaan bij de bank, terwijl de andere partner de 70% gefinancierd had met een schenking van de ouders, dan krijgt laatstgenoemde de helft van de schuld ook toebedeeld bij het aangaan van het huwelijk! Dit terwijl een schenking van de ouders voorafgaand aan het trouwen buiten de gemeenschap blijft.

Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018: redelijke vergoeding bij eigen onderneming

Stel dat ten tijde van het ongehuwd samenwonen een van de partners een vennootschap heeft opgericht met eigen geld (of eigen geleend geld) dan blijft deze vennootschap ook bij het aangaan van een huwelijk privé vermogen. Maar dan heeft de gemeenschap van goederen recht op een “redelijke vergoeding” voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend. Als deze redelijke vergoeding nog niet is uitgekeerd, dan blijft deze verplichting bestaan en zal deze bij het einde van het huwelijk (door echtscheiding maar ook bij overlijden) in één keer voldaan moet worden. Met alle gevolgen van dien voor de onderneming. Wat onder een “redelijke vergoeding” wordt verstaan is nog niet duidelijk, omdat de wetgever hier geen definitie van heeft gegeven.

Bovenstaande zal nog sterker zijn bij een onderneming die ondanks de grote inzet van de ondernemer uiteindelijk failliet gaat. Kan de ex-partner dan bij een echtscheiding ook nog aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid? Om deze discussie te voorkomen kunnen huwelijkse voorwaarden 2018 opgemaakt worden.

Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018: inwerkingtreding

De wet zal gelden voor huwelijken aangegaan vanaf 1 januari 2018. Dus degenen die voor deze datum zonder het overeenkomen van huwelijkse voorwaarden met elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt, zullen nog altijd onder algehele gemeenschap gehuwd zijn.

Voordat men vanaf 1 januari 2018 in het huwelijk treedt, is het verstandig om zich eerst eens goed te laten voorlichten over de mogelijkheden van het vastleggen van afspraken in huwelijks voorwaarden 2018, zodat bijvoorbeeld de hier boven genoemde problemen voorkomen kunnen worden. Mocht u echter reeds gehuwd zijn onder het opmaken van huwelijksvoorwaarden, maar deze niet uitvoeren, weet u dan wat de gevolgen hiervan zijn? De adviseurs van NeD Tax zullen u graag informeren over de mogelijkheden van het aangaan van huwelijks voorwaarden 2018.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

LegalNieuw huwelijksvermogensrecht 2018