Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Belastingverdrag Nederland-Duitsland: pensioen uit Nederland, wonen in Duitsland

17 nov 2015 | Belastingverdrag

Pensioenen lijfrenten socialezekerheidsuitkeringen Belastingverdrag Nederland Duitsland

De belasting op pensioenen voor Nederlanders die in Duitsland wonen zal hoger worden. De nieuwe bepaling uit Belastingverdrag Nederland-Duitsland inzake pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen wijst de belastingheffing over pensioenuitkeringen uit een privaatrechtelijke dienstbetrekking in principe toe aan het woonland. Dus een Nederlander die in Duitsland woont, wordt in Duitsland belast voor het pensioen dat hij uit Nederland ontvangt. Hierop bestaan uitzonderingen in het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland, waardoor de Nederlandse pensioenuitkeringen vaak volledig in Nederland zullen worden belast.

Wat bepaalt het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland over pensioenen?

Indien het Nederlandse bedrijfspensioen (pensioen opgebouwd in het kader van een privaatrechtelijke dienstbetrekking) van een inwoner uit Duitsland een bedrag van €15.000 bruto per jaar te boven gaat, dan dient de pensioenuitkering in Nederland te worden belast. Bij de bepaling van de grens van €15.000 wordt de Nederlandse AOW meegeteld. Dus deze grens zal relatief snel bereikt worden. Overigens wordt een overheidspensioen (als “ambtenaar” opgebouwd) volgens het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland niet meegeteld voor het bepalen van deze grens.

Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse pensioenen voor inwoners uit Duitsland?

Uit diverse berekeningen die wij reeds gemaakt hebben, blijkt dat het voor een inwoner van Duitsland fors duurder is indien het pensioen in Nederland wordt belast op basis van het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland, vergeleken met belastingbetaling in Duitsland conform het oude Belastingverdrag Nederland-Duitsland. De vrije keuze is er echter niet, maar om een doekje voor het bloeden te geven, heeft de Nederlandse staatssecretaris van het Ministerie van Financiën een overgangsregeling in het leven geroepen. In 2016 bijvoorbeeld mag de te betalen Nederlandse inkomstenbelasting niet meer dan 10% bedragen van het bruto bedrijfspensioen. Voor de AOW en overheidspensioenen geldt deze overgangsregeling niet.

Een overheidspensioen (pensioen opgebouwd in het kader van een publiekrechtelijke dienstbetrekking) wordt meestal belast in het bronland waar het pensioen vandaan komt, maar hierop kunnen specifieke uitzonderingen bestaan volgens het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland.

Heeft u vragen? Vul dan ons contactformulier in en een van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BelastingverdragBelastingverdrag Nederland-Duitsland: pensioen uit Nederland, wonen in Duitsland