Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Belastingverdrag Nederland-Duitsland: compensatieregeling

25 nov 2015 | Belastingverdrag

Nederlanders die een eigen woning in Nederland hebben, kunnen hun hypotheekrente van hun Nederlandse belastbare inkomen aftrekken. Nederlanders die in Duitsland werkzaam zijn kunnen dat niet, voor zover zij geen overige Nederlandse inkomsten hebben. Toch voorziet het nieuwe Belastingverdrag met Duitsland in een tegemoetkoming, zodat het grensoverschrijdende werknemersverkeer niet eenzijdig wordt beperkt vanwege fiscale motieven. De regeling werkt als volgt:

Een inwoner van Nederland die inkomsten uit dienstbetrekking, directeursbeloningen, vergoedingen als artiest of sportbeoefenaar of als overheidsfunctionaris ontvangt, kan kiezen voor een vermindering van belasting toegekend door Nederland voor zover het totaalbedrag van de verschuldigde Nederlandse en Duitse belasting, tezamen met de bedragen van de door de desbetreffende inwoners verschuldigde premies voor de Nederlandse volksverzekeringen of daarmee vergelijkbare bijdragen en premies die op grond van de Duitse regelgeving inzake sociale zekerheid verschuldigd zijn, hoger is dan het bedrag aan Nederlandse belasting en premies volksverzekeringen in Nederland die van hen zouden zijn geheven, indien dat inkomen, die beloningen of die voordelen afkomstig zouden zijn geweest uit Nederland en Nederland ter zake van dat inkomen, die beloningen of die voordelen van hen belastingen en premies volksverzekeringen zou hebben geheven.

Deze regeling lijkt relatief eenvoudig, maar kan in de praktijk tot zeer gecompliceerde berekeningen leiden. We hebben al vele berekeningen gemaakt en deze wijzen uit dat vooral alleenstaanden voordeel van de regeling hebben. Duitsland kent namelijk het ‘Splittingverfahren’ voor gehuwden, een fiscale maatregel waardoor de inkomens van gehuwden samen worden gerekend en daarna bij ieder voor de helft met het gemiddelde belastingtarief worden belast. Wanneer een inwoner van Nederland die getrouwd is meer dan 90% van zijn inkomen in Duitsland verdient, heeft hij recht op dit Splittingverfahren en zal zijn belastingdruk meestal lager zijn dan wanneer hij hetzelfde inkomen in Nederland zou verdienen. Bij gehuwden zal het voordeel van de compensatieregeling dus meestal verwaarloosbaar zijn.

In plaats van de compensatieregeling zou gekozen kunnen worden voor het toerekenen van de hypotheekrenteaftrek aan uw fiscale partner. Daarnaast bestaat er de zogenaamde doorschuifregeling, waarmee de niet afgetrokken hypotheekrente naar volgende jaren kan worden doorgeschoven. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, maar het kan meer opleveren dan de toepassing van de compensatieregeling.

Heeft u vragen? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BelastingverdragBelastingverdrag Nederland-Duitsland: compensatieregeling