Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Inkomsten uit dienstbetrekking bij werkzaamheden in Duitsland en de 183-dagenregeling

25 nov 2015 | Belastingverdrag

Net als het oude Belastingverdrag Nederland-Duitsland bevat ook het nieuwe Verdrag een artikel voor inkomsten uit dienstbetrekking. Onder dit artikel vallen lonen, salarissen en soortgelijke beloningen die mensen ter zake van hun dienstverband ontvangen. Indien een inwoner van Nederland inkomsten uit dienstbetrekking verkrijgt, worden deze in Nederland belast. Dit geldt echter niet wanneer de persoon werkzaamheden voor een Duitse werkgever of voor een Duitse vaste inrichting verricht. In dat geval wordt het loon in Duitsland belast. Op deze twee hoofdregels geldt een aantal uitzonderingen, waaronder die van de 183-dagenregeling. Deze regeling verandert enigszins onder het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland.

Wanneer is de 183-dagenregeling van toepassing onder het Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Verricht een inwoner van Nederland zijn werkzaamheden in Duitsland, maar bestaat er geen Duitse werkgever of Duitse vaste inrichting (bijvoorbeeld een kantoor of filiaal), dan wordt diegene in Nederland belast. De belangrijke uitzondering hierop is de 183-dagen-regeling.

Onder het oude Belastingverdrag Nederland-Duitsland gold: verblijft een in Nederland wonend persoon meer dan 183 dagen binnen een kalenderjaar voor zijn werkzaamheden in Duitsland, dan wordt diegene in Duitsland belast. Verblijft een persoon minder dan 183 dagen in Duitsland, dan wordt diegene in Nederland belast.

In het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland dat op 1 januari 2016 gaat gelden is deze regeling enigszins aangepast. De periode waarde 183 verblijfdagen moeten worden getoetst is niet meer een kalenderjaar, maar een periode van 12 maanden. Wanneer er is bepaald dat iemand onder of juist boven deze 183 dagen komt, geldt deze uitkomst voor beide jaren waarin de periode is begonnen en is beëindigd.

Hoe werkt de nieuwe 183-dagenregeling in de praktijk onder het Belastingverdrag Nederland-Duitsland?

Verblijft een Nederlander bijvoorbeeld van 1 september 2016 tot en met 1 september 2017 voor zijn werk in Duitsland, 122 dagen in 2016 en 100 dagen in 2017, dan wordt hij onder het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland in beide jaren in Duitsland belast voor het loon dat aan de Duitse dagen is toe te rekenen. Hij verblijft immers binnen een periode van 12 maanden 222 dagen voor zijn werk in Duitsland (222>183). Onder het oude Belastingverdrag Nederland-Duitsland zou deze persoon in 2016 en in 2017 in Nederland worden belast, omdat hij in beide kalenderjaren (apart berekend) niet meer dan 183 dagen in Duitsland verblijft.

Het jaar 2016 vergt als eerste jaar waarin het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland gaat gelden altijd bijzondere aandacht met betrekking tot de 183-dagenregeling en heeft u nog de vrije keuze om de gevolgen van het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland nog 1 jaar uit te stellen. Stem dit altijd af met een fiscaal adviseur.

NeD Tax ondersteunt ondernemers en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 25-11-2015

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BelastingverdragInkomsten uit dienstbetrekking bij werkzaamheden in Duitsland en de 183-dagenregeling