Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Nederlandse lijfrente-uitkeringen en wonen in Duitsland

13 jun 2017 | Belastingverdrag

Woont u in Duitsland en ontvangt u Nederlandse lijfrente-uitkeringen? Onder het oude Belastingverdrag Nederland-Duitsland werden de lijfrente-uitkeringen altijd in het woonland belast. Het nieuwe Belastingverdrag met Duitsland wijst in bepaalde gevallen de belastingheffing aan Nederland toe. Hierdoor betaalt u per saldo meer belasting ten opzichte van de situatie waarin de lijfrente-uitkeringen in Duitsland zouden worden belast.

Lijfrente Nederland-Duitsland: Wat was de situatie onder het oude Belastingverdrag met Duitsland?

Volgens artikel 12 van het oude Belastingverdrag Nederland-Duitsland is de woonstaat van een inwoner bevoegd tot belastingheffing over de inkomsten uit pensioenen, andere uitkeringen of op geld waardeerbare voordelen ter zake van vroegere diensten. Lijfrente-uitkeringen vallen onder de werkingssfeer van dit pensioenartikel en worden in de relatie Nederland-Duitsland in het woonland belast.

Lijfrente Nederland-Duitsland: Wat bepaalt het nieuwe Belastingverdrag met Duitsland?

Artikel 17 van het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland bepaalt dat inkomsten uit pensioen of lijfrente afkomstig uit Nederland, verkregen door een inwoner van Duitsland, in de woonstaat Duitsland mogen worden belast. Echter, indien het totaal aan inkomsten uit pensioen en lijfrente-uitkeringen uit Nederland een bedrag van €15.000 per jaar overschrijdt, mag Nederland ook belasting heffen. Alle inkomsten uit Nederlands pensioen (bijvoorbeeld AOW of bedrijfspensioen) en/of lijfrente worden ter bepaling van deze grens samengeteld. De Nederlandse belasting kan in Duitsland worden verrekend. De €15.000-grens zal relatief snel bereikt worden, als uw Nederlandse lijfrente op uw pensioengerechtigde leeftijd ingaat.

Als uw Nederlandse lijfrente-uitkeringen in Nederland worden belast, betaalt u meestal fors meer belasting. Pensioen en lijfrente worden over het algemeen fiscaal gunstiger belast in Duitsland. Voor veel Nederlanders was dit een aangename bijkomstigheid bij het wonen in Duitsland. Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-Duitsland brengt hier in veel gevallen met ingang van 1 januari 2017 verandering in. Lees ook ons artikel: Belastingverdrag Nederland-Duitsland: pensioen uit Nederland, wonen in Duitsland.

Lijfrente Nederland-Duitsland: Kunt u belasting besparen?

In veel gevallen is belastingheffing in Nederland een vaststaand feit, omdat de lijfrente-uitkeringen op enig moment zijn ingegaan en samenlopen met pensioenuitkeringen uit Nederland. Wellicht is het met vooruitziende blik toch mogelijk een besparing te realiseren. Stel, uw lijfrente-uitkering gaat normaliter in wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In combinatie met een Nederlandse AOW-uitkering en/of Nederlands bedrijfspensioen ontvangt u op jaarbasis voor meer dan €15.000 aan inkomsten uit pensioen en lijfrente uit Nederland. Door uw lijfrente-uitkeringen eerder in te laten ingaan, kunt u misschien onder de €15.000-grens blijven. Hierdoor zouden uw Nederlandse inkomsten uit pensioen en/of lijfrente fiscaal gunstig in Duitsland worden belast in plaats van tegen de hoge Nederlandse belastingtarieven.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BelastingverdragNederlandse lijfrente-uitkeringen en wonen in Duitsland