Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Nalatenschapsafhandeling

4 nov 2009 | Grensoverschrijdend werken

Nalatenschapsplanning, overlijden DGA

De afhandeling van een nalatenschap is emotioneel en vaak ingewikkeld.

Er moet met zoveel zaken rekening worden gehouden: Hoe krijgen de erfgenamen de bevoegdheid om te beschikken over het nagelaten vermogen? Bovendien bestaat bij familiebedrijven naast de nalatenschap van het privé-vermogen ook nog de problematiek van de vererving van vennootschappen. Wie krijgt de zeggenschap over de zaak, wie deelt in de waarde?

Wij kunnen optreden als executeur-testamentair; wij begeleiden de afwikkeling en verdelen de nalatenschap.

Denkt u daarbij aan:

  • aangifte successie / aangifte erfbelasting
  • uitvoering van de verdeling
  • vererving van vennootschappen
  • verklaring erfecht
  • optimaal gebruik van fiscale vrijstellingen
  • berekening van de waarde van de nalatenschap
  • verkoop van de zaak
  • gevolgen voor de inkomstenbelasting
  • buitenlands vermogen kan ook in het buitenland worden belast 
  • vermijding van dubbele belasting en gebruik van vrijstellingen.

U kunt de afwikkeling van uw nalatenschap vóór uw overlijden goed regelen. Geef uw erfgenamen duidelijkheid!

Graag bespreken wij samen met u wat wij voor u of uw nabestaanden kunnen betekenen.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenNalatenschapsafhandeling