Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Loonheffingskorting buitenlandse werknemers wijzigt per 1 januari 2019

11 dec 2018 | Grensoverschrijdend werken

Woont u in het buitenland en werkt u in Nederland? U wordt in Nederland gezien als “buitenlands belastingplichtige”. U ontvangt vanaf 1 januari 2019 mogelijk minder netto salaris als gevolg van wijzigingen in de loonheffingskorting voor de toepassing van de Nederlandse loonbelasting.

Wat is de loonheffingskorting?

Als u in Nederland werkt betaalt u loonheffingen, die door uw werkgever worden ingehouden op uw salaris. De loonheffingen bestaan uit loonbelasting en/of premies volksverzekeringen en vormen een voorheffing op de inkomstenbelasting De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde loonheffingen. De omvang van de loonheffingskorting is afhankelijk van uw individuele situatie.

Wat verandert er vanaf 2019 in de loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers?

Buitenlandse werknemers ontvangen met ingang van 1 januari 2019 het belastingdeel van de algemene heffingskorting niet meer via de Nederlandse loonbelasting. Het doel van deze regeling is om te voorkomen dat buitenlandse werknemers (die niet als kwalificerend buitenlands belastingplichtige zijn aan te merken) via de aangifte inkomstenbelasting een bedrag moeten terugbetalen aan de Belastingdienst, omdat zij geen recht hebben op het belastingdeel van de algemene heffingskorting voor de toepassing van de inkomstenbelasting.

Wat betekenen de wijzigingen vanaf 2019 voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtigen?

Een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is iemand die tenminste 90% van zijn totale inkomen in Nederland verdient. In 2019 blijven kwalificerend buitenlands belastingplichtigen recht houden op het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Zij krijgen deze echter niet meer via de loonheffingskorting in de loonbelasting, maar moeten de algemene heffingskorting terugvragen via een aangifte inkomstenbelasting in Nederland.

Voorbeeld

Klaus woont in Duitsland en werkt volledig in Nederland. Hij is dus kwalificerend buitenlands belastingplichtig, omdat hij zijn volledige inkomen in Nederland verdient. Zijn bruto inkomen bedraagt €30.000. Op basis hiervan bedraagt het belastingdeel van de algemene heffingskorting €481. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting.

Wanneer is het verstandig om aangifte inkomstenbelasting te doen in Nederland?

Doet u nog géén aangifte inkomstenbelasting in Nederland? Het is dan aan te bevelen om uit te laten rekenen of het voor u zinvol is een aangifte in Nederland in te dienen. Als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent en kinderen jonger dan 12 jaar heeft, dan heeft u ook recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (tot maximaal €2.900), hetgeen een extra reden kan zijn om aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

Doet u al een aangifte inkomstenbelasting in Nederland in verband met de aftrek van hypotheekrente? Er wijzigt in 2019 in principe niets voor u.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenLoonheffingskorting buitenlandse werknemers wijzigt per 1 januari 2019