Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

KLUS RUNNER: business case ‘bedrijf verkopen’

KLUS RUNNER: business case ‘bedrijf verkopen’

Omschrijving van de onderneming     

KLUS RUNNER is het bedrijf van de familie Arts. Zij verhuurt al jaren aanhangwagens, paardentrailers en autotrailers in Midden- en Oost-Nederland via circa 35 verschillende stations in deze regio. KLUS RUNNER is al 12 jaar een trouwe klant van NeD Tax en zelfs al bijna 20 jaar een trouwe klant van één medewerker van NeD Tax. De relatie tussen KLUS RUNNER en NeD Tax is te omschrijven als intiem, vertrouwensvol, door goede en slechte tijden. Kortom, er is sprake van een perfecte samenwerking.

Probleemstelling / uitdaging: bedrijf verkopen

De bestuurders van KLUS RUNNER zijn tevens samen enig eigenaar van de vennootschap die de onderneming KLUS RUNNER drijft. Door jarenlang enthousiast aan het opbouwen van de onderneming te werken, bestaat er een grote schare stakeholders met hart voor de zaak. Zowel vaste leveranciers als klanten, vaak tankstations die het verhuren van aanhangwagens van KLUS RUNNER als nevenactiviteit hebben, hebben graag met de familie Arts te maken. Langzaamaan op leeftijd aan het raken, moeten beide bestuurders toch eens nadenken over het verkopen van de onderneming. Hier waren een aantal gegadigden voor, zowel onder de klanten / externe partijen, als onder de familieleden, zoals later bleek. Maar waar te beginnen met de voorbereidingen voor verkoop van de onderneming?

Werkzaamheden van NeD Tax: begeleiding bij bedrijf verkopen

Het verkoopproces duurde lang, als je meerekent dat eerst emotioneel de stap naar het loslaten van de onderneming moet worden genomen. Toen dat eenmaal helder was, ging het snel. NeD Tax maakte een stappenplan waarbij ervan uitgegaan werd dat eerst externe partijen hun interesse konden tonen. Daarna was de bedoeling om de termsheet nog één keer voor te leggen aan de drie kinderen in het gezin, om hen de kans te geven het bedrijf in zijn geheel over te nemen.

Het vereenvoudigde stappenplan zag er verder als volgt uit:

 1. de waardebepaling onderneming: initiële waarde van het bedrijf bepalen;
 2. het opstellen van de prospectus voor de overname van het bedrijf;
 3. de potentiële kopers van buitenaf verkennen en benaderen;
 4. de gesprekken voeren op hoofdlijnen over de verkoopprospectus / overname bedrijf;
 5. de interesse van externe partijen en overeengekomen condities nog één keer voorleggen aan de kinderen.

Uit de gesprekken met de kinderen bleek dat de zoon, die inmiddels vader in de dagelijkse praktijk al ontlastte, grote interesse had in de overname van het gehele bedrijf. NeD Tax sprak diverse keren met zowel de ouders als met de zoon om te bepalen of ze het op hoofdlijnen eens zouden kunnen worden. In deze gesprekken kwam onder andere aan bod:

 1. de vaststelling van de koopprijs en onderhandeling over de voorwaarden;
 2. de termijn waarop de bedrijfsoverdracht gerealiseerd zou moeten zijn;
 3. de koopsom / de overname financieren;
 4. de inzet en tijdsbesteding van de huidige bestuurders voor een bepaalde periode;
 5. de overdracht van kennis en ervaring over markt en klanten.

Resultaat: overname bedrijf door zoon

Uiteindelijk bestond helderheid over de bedrijfsovername en ieders betrokkenheid daarna. NeD Tax ging aan de slag met de uitvoering van de afspraken en de overdracht van de aandelen in de vennootschap van ouders naar de zoon. De zoon is inmiddels flink aan de slag gegaan en heeft veel ruggenspraak met zijn ervaren ouders. Veel succes!

NeD Tax dankt van harte de betrokken partijen voor de prettige samenwerking:

 • de familie Arts, ouders en alle kinderen
 • notaris Lohmann en mevrouw Van Leuken

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere klantcases die u wellicht interesseren

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van deze businesscase? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Business casesKLUS RUNNER: business case ‘bedrijf verkopen’