Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Is een nationale feestdag ook altijd een vrije dag?

6 dec 2017 | Arbeidsrecht

In de Nederlandse wet ontbreekt een beschrijving van een feestdag over de vraag “Is een nationale feestdag ook altijd een vrije dag?”. Ook wordt niet voorgeschreven of de werknemers recht hebben op een vrije dag op feestdagen. De wetgever laat dit dus in beginsel over aan de werkgevers en werknemers die samen afspraken kunnen maken over de vrije dagen.

Welke dagen zijn nationale feestdagen?

In de Algemene Termijnenwet worden enkele algemeen erkende feestdagen genoemd, zonder dat er een definitie gegeven van het begrip feestdag. De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari);
  • Goede Vrijdag;
  • Eerste en Tweede Paasdag;
  • Koningsdag (27 april);
  • Hemelvaartsdag;
  • Eerste en Tweede Pinksterdag;
  • Nationale Bevrijdingsdag (5 mei);
  • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december).

Nationale feestdagen vrij?

In Nederland hebben werknemers geen wettelijk recht op een vrije dag tijdens de algemeen erkende feestdagen. Echter kan in de cao, of bij afwezigheid van een cao de arbeidsovereenkomst c.q. de secundaire arbeidsvoorwaarden, bepaald zijn dat er sprake is van een vrije dag op een bepaalde feestdag. Zo zijn Goede Vrijdag en Koningsdag feestdagen waarop veel werknemers geen vrij hebben. Voor Bevrijdingsdag geldt bijzondere regeling. De meeste cao’s geven aan dat die dag eenmaal per vijf jaar een feestdag is met recht op betaald verlof gerekend vanaf 5 mei 1990. Dat was de datum waarop de overheid de vijfde mei aanwees als nationale feestdag.

Nationale feestdagen en loondoorbetaling

Hebben werknemers vrij op een feestdag, dan hebben ze recht op loondoorbetaling als de nationale feestdag valt op een werkdag waarop ze normaal zouden werken. Daarnaast kan een cao of individuele arbeidsovereenkomst bepalen dat werknemers die op feestdagen werken, op die dagen recht hebben op een toeslag.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

ArbeidsrechtIs een nationale feestdag ook altijd een vrije dag?