Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Investeren in zonneparken

26 mrt 2021 | Zakendoen Nederland-Duitsland

Dit artikel is een gastbijdrage van Gerben Schut van SCHUT juridisch advies & consultancy

Het klimaatakkoord en de aanvraag van zonneparken

Vanwege het klimaatakkoord is het voor ondernemers en investeerders uit Duitsland en Nederland interessant om te investeren in zonneparken in Nederland. In 2016 is namens de 28 lidstaten van de Europese Unie het VN-Klimaatakkoord ondertekend. In dat akkoord is – kort gezegd – opgenomen hoe we aan de ambities uit de Klimaatwet gaan voldoen. Zonne-energie is een manier om aan die ambities te voldoen. De volgende doelstellingen zijn afgesproken; de EU-lidstaten hebben afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen uitstoot. Nederland heeft daar een schepje bovenop gedaan in de Klimaatwet:

  • in 2030 is er 49% minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990;
  • in 2050 is er 95% minder uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990.

Gemeenten formuleren eigen doelstellingen

Veel Nederlandse gemeenten hebben inmiddels hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Veelal doen zij nog een schepje bovenop de doelstellingen uit de Nederlandse Klimaatwet. Zij willen bijvoorbeeld in 2025 een energieneutrale gemeentelijke organisatie hebben of in 2040 100 % energieneutraal zijn in de bebouwde omgeving.

Het is dan ook logisch dat er steeds meer aanvragen uit Duitsland en Nederland komen voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Maar waar let u als Nederlandse of Duitse ondernemer die in Nederland wil investeren in zonneparken nu op bij zo’n aanvraag, wat zijn de beren op de weg?

Omgevingsvergunning nodig voor zonnepark

Het aanleggen van een zonnepark is meestal niet rechtstreeks planologisch toegestaan. Daarom moet een omgevingsvergunning worden verleend. Zo’n omgevingsvergunning wordt veelal verleend voor de duur van 25 jaar. Er zitten voorwaarden aan de vergunning, zoals:

  • een opruimplicht,
  • de plicht om het zonnepark landschappelijk in te passen en die inpassing in stand te houden,
  • een transportindicatie in verband met (over)belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Al vergunde zonneparken

Inmiddels zijn er al veel zonneparken vergund, bijvoorbeeld 3 hectare aan de Rijksweg A58 bij Etten-Leur, 2,5 hectare bij vliegbasis Eindhoven. Maar ook op bijzondere plaatsen worden zonneparken gerealiseerd, zoals 60 hectare op de gesloten zinkbekkens van de fabriek Nyrstar in Budel en 9 hectare op de oude stortplaats Vluchtoord in Uden.

Aanvraag omgevingsvergunning in de praktijk

Van de aanvraag van een zonnepark tot aan de onherroepelijke omgevingsvergunning kan een lange weg zijn, terwijl de SDE++ subsidierondes dwingende termijnen kennen en de subsidiepotjes snel leeg zijn. Het is dan ook verstandig om snel en goed te schakelen met de ambtenaren die uw aanvraag in behandeling hebben. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt als het gaat om het verkorten van termijnen of de doorloop van een aanvraag.

Wilt u meer weten over investeren in zonneparken of duurzame energie?

NeD Tax ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen uit Nederland en Duitsland. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Zakendoen Nederland-DuitslandInvesteren in zonneparken