Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Investeren in bedrijfsmiddelen

25 feb 2019 | Fiscaal

Via een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen maakt de Nederlandse overheid het investeren door ondernemers fiscaal aantrekkelijker. Het investeren in duurzame of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt extra gestimuleerd door de overheid, vanwege de wens om het bedrijfsleven te verduurzamen en te vergroenen. In dit artikel benoemen wij de investeringsregelingen die u als ondernemer het investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen kunnen faciliteren.

Investeren in bedrijfsmiddelen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Deze maatregel is gericht op de midden- en kleinbedrijven. U kunt aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als uw investering tussen de €2.301 en €318.449 bedraagt. De maximale aftrek bedraagt afhankelijk van de uiteindelijke hoogte van de investering maximaal 28% van het investeringsbedrag. Een beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vindt plaats via de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met betrekking tot uw onderneming.

Investeren in bedrijfsmiddelen: de energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen die vermeld staan op een energielijst, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt gepubliceerd, voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren en voor ingekocht energieadvies, bestaat de mogelijkheid om maximaal 45% van de investeringskosten af te trekken van uw winst. De investering bedraagt tenminste €2.500 en maximaal €121 miljoen.

De EIA geldt voor ondernemers binnen de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die investeren in nog niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Als u van plan bent om te investeren in een duurzaam bedrijfsmiddel, dan dient u binnen 3 maanden na de opdracht tot het leveren van het bedrijfsmiddel een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Investeren in bedrijfsmiddelen: de milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek geeft het recht op een extra aftrek tot maximaal 36% van het investeringsbedrag, indien u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst staat, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt gepubliceerd, en dit bedrijfsmiddel nog niet eerder is gebruikt. De MIA geldt voor ondernemers binnen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Ook voor de milieu-investeringsaftrek is het van belang op tijd de investering te melden, namelijk binnen 3 maanden na opdracht tot levering. De investering moet ten minste €2.500 bedragen. Tot de investeringskosten worden de aanschaf- en voortbrengingskosten gerekend. Voor sommige bedrijfsmiddelen gelden bijzondere voorwaarden. De aanvraag voor toepassing van de milieu-investeringsaftrek vindt plaats via de RVO.

Investeren in bedrijfsmiddelen: de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Via de willekeurige afschrijving milieu-investeringen kan 75% van de investeringskosten worden afgeschreven op een zelf te bepalen tijdstip. De Vamil kan zo zorgen voor een liquiditeit- en rentevoordeel voor uw onderneming, omdat snel een groot deel van de afschrijving ten laste van het resultaat kan worden gebracht. De Vamil kan naast de EIA of de MIA worden toegepast en moet worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Investeren in bedrijfsmiddelen: het toepassen van een investeringsregeling

Voor de toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is geen aparte aanvraag vereist. Wilt u gebruik maken van de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en/of de willekeurige afschrijving milieu-investeringen, dan moet een officiële aanvraag bij de RVO worden ingediend. Dit vereist een gedegen dossiervoorbereiding om de investeringsaftrekken optimaal te kunnen benutten en de investeringsregelingen succesvol aan te vragen.

De bovenstaande investeringsaftrekken vormen een gunstig pakket aan fiscale investeringsmaatregelen voor ondernemers. Elke faciliteit heeft een eigen voorwaarden en verplichtingen en soms geldt ook een jaarlijks budget, waardoor een regeling niet altijd kan worden toegekend door de RVO. Wanneer u wilt investeren in bedrijfsmiddelen, laat u zich dan goed adviseren over het optimaliseren van de mogelijkheden.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalInvesteren in bedrijfsmiddelen