Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Internationale detachering binnen concernverband

6 dec 2017 | Grensoverschrijdend ondernemen

Werkt u met buitenlandse werknemers die afkomstig zijn van een buitenlands concernonderdeel? Internationale detachering binnen concernverband vindt steeds vaker plaats. Hiermee kan tijdelijk intern in een dringende personeelsbehoefte worden voorzien. Soms spelen ook andere belangen een rol, zoals het versterken van de banden tussen groepsonderdelen of het opdoen van ervaring bij een groepsmaatschappij.

Wat is internationale detachering binnen concernverband?

Als een werknemer voor zijn werkgever tijdelijk in het buitenland gaat werken, dan wordt dit vaak ook wel internationale detachering genoemd. Soms wordt ook wel gesproken over uitzending binnen concern. Voor zowel werkgever als werknemer kan internationale detachering binnen concernverband belangrijke gevolgen hebben.

Internationale detachering binnen concernverband: wat zijn de gevolgen?

Het detacheren van een buitenlandse werknemer naar een Nederlands concernonderdeel kan gevolgen hebben op de volgende gebieden:

  • belastingen;
  • sociale verzekeringen;
  • arbeidsrecht;
  • pensioenopbouw.

Internationale detachering binnen concernverband en belastingen

Ten aanzien van de werkzaamheden van een buitenlandse werknemer kan belastingplicht in Nederland ontstaan. In dat geval moet de werkgever Nederlandse loonbelasting inhouden en afdragen. Tevens zal beoordeeld moeten worden waar de salariskosten thuishoren. Een juiste kostenallocatie is van belang, omdat verbonden ondernemingen zakelijk met elkaar moeten handelen (transfer pricing). Verder is het wenselijk om het ontstaan van een vaste inrichting c.q. vaste vertegenwoordiger in Nederland voor het buitenlandse concernonderdeel te voorkomen of om specifieke gevolgen onder het toepasselijke belastingverdrag te laten beoordelen (denk bijvoorbeeld aan het toekennen van een directeursbeloning met andere gevolgen voor de belastingheffing).

Internationale detachering binnen concernverband en sociale verzekeringen

In bepaalde gevallen kan de werknemer tijdelijk sociaal verzekerd blijven in het land van waaruit de buitenlandse werknemer wordt gedetacheerd of uitgezonden. De sociale premies worden dan betaald in het detacherende land. De afstemming van de internationale detachering gebeurt door middel van het aanvragen van een A1-verklaring (voorheen E101-verklaring) bij de bevoegde sociale verzekeringsautoriteiten. De werknemer is vaak blij met een ongewijzigde sociale verzekeringspositie, vanwege de vertrouwdheid met de sociale verzekeringswetgeving in het land van oorsprong.

Internationale detachering binnen concernverband en arbeidsrecht

Het detacheren van een buitenlandse werknemer kan ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de werknemer. Soms verandert de arbeidsrechtelijke situatie en moeten arbeidsvoorwaarden worden herzien. Daarnaast moet wellicht ook rekening worden gehouden met mogelijke verplichtingen op grond van een cao.

Internationale detachering binnen concernverband en pensioenopbouw

Elk land kent haar eigen pensioenwetgeving. Ook de fiscale facilitering van een pensioenregeling is in elk land anders geregeld. Wanneer het salaris van de werknemer in Nederland wordt belast, dan is het de vraag of de pensioenregeling fiscaal gefaciliteerd kan worden voortgezet. Een buitenlandse pensioenregeling kan soms worden voortgezet in Nederland, afhankelijk van de feitelijke situatie. Wellicht zijn er alternatieven, zoals het individueel regelen van een oudedagsvoorziening.

Het verdient aanbeveling om een situatie van internationale detachering te laten beoordelen, vanwege de complexiteit op vele gebieden, maar ook voor het optimaliseren van de situatie. Denk bijvoorbeeld aan het uitrekenen van een salary-split of het aanvragen van een 30%-regeling, waardoor minder belasting wordt betaald.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend ondernemenInternationale detachering binnen concernverband