Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Grunderwerbsteuer Duitsland bij reorganisaties

11 sep 2019 | Fiscaal

Bezit een van uw Nederlandse ondernemingen vastgoed in Duitsland of een Duitse vastgoedonderneming? En heeft er binnen uw groep een reorganisatie of herstructurering plaatsgevonden? Dan bestaat het risico dat er Duitse Grunderwerbsteuer moet worden betaald. Dit artikel bespreekt de Duitse Grunderwerbsteuer op hoofdlijnen en specifiek de vrijstelling die eventueel bij herstructureringen geldt.

Grunderwerbsteuer Duitsland – Hoe werkt het?

Grunderwerbsteuer is vergelijkbaar met de Nederlandse overdrachtsbelasting. Doorgaans moet Grunderwerbsteuer worden betaald als Duits vastgoed overgaat op een andere eigenaar. De belastingtarieven verschillen per deelstaat en bedragen tussen de 4,5% en 6,5%. In het Duitse Grunderwerbsteuergesetz zijn een aantal handelingen opgesomd die tot belastingplicht leiden. Daaronder vallen bijvoorbeeld koopovereenkomsten, ruilovereenkomsten en verkopen via een executieveiling. Een bijzondere regel betreft het overdragen van een aandeel in een vennootschap (GmbH of B.V.). Wanneer een vennootschap direct of indirect Duits vastgoed in bezit heeft, en binnen een periode van 5 jaar meer dan 95% van de aandelen in deze vennootschap worden overgedragen aan een ander, ontstaat er in beginsel belastingplicht voor de Duitse Grunderwerbsteuer. Een vergelijkbare regeling geldt ook voor personenvennootschappen (GmbH & Co. KG of CV).

Grunderwerbsteuer Duitsland – Wat zijn de Grunderwerbsteuer-risico’s bij herstructureringen?

Reorganisaties en herstructureringen zijn vaak nodig om de continuïteit van uw onderneming te bewaren. Soms moeten activiteiten afgesplitst worden op een andere vennootschap, wil men vermogen uit de risicosfeer van de onderneming halen of juist verschillende activiteiten via een fusie samenbrengen in een nieuwe entiteit. Door een dergelijke herstructurering kan echter 95% van het uiteindelijke belang in de betreffende vastgoedvennootschap wijzigen. Indien één van de betrokken vennootschappen Duits vastgoed in bezit heeft, ontstaat er belastingplicht voor de Grunderwerbsteuer. Afhankelijk van de waarde van het vastgoed kan deze belasting hoog oplopen.

Grunderwerbsteuer Duitsland – Vrijstelling bij reorganisaties

Afhankelijk van de motieven die men heeft om de herstructurering door te voeren, kan men onder voorwaarden een vrijstelling voor de Duitse Grunderwerbsteuer krijgen. Allereerst moet er sprake zijn van een fusie, (af)splitsing of vermogensoverdracht in de zin van het Duitse Umwandlungsteuergesetz (Duitse Fiscale Wet Herstructureringen). In buitenlandse situaties (bijvoorbeeld Nederlandse) moet de herstructurering vergelijkbaar zijn met de hiervoor genoemde rechtshandelingen. Daarnaast moet er een (moeder-)maatschappij in de structuur aanwezig zijn, die ook na de herstructurering meer dan 95% van de aandelen in de betrokken dochtermaatschappijen bezit. Met name deze eis zorgt ervoor dat veel herstructureringen niet in aanmerking komen voor de vrijstelling.

Grunderwerbsteuer Duitsland – De Duitse belastingdienst

Onlangs heeft de Duitse belastingdienst een speciale eenheid gevormd die doelgericht buitenlandse ondernemingen met Duits vastgoed onder de loep neemt. De eenheid toetst via de buitenlandse handelsregisters of er in de afgelopen 5 jaar binnen de groep een herstructurering heeft plaatsgevonden. Deze bedrijven ontvangen een vragenbrief en moeten aantonen dat aan de voorwaarden van de Grunderwerbsteuer-vrijstelling wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan zal de Duitse belastingdienst Grunderwerbsteuer navorderen.

Grunderwerbsteuer Duitsland – Wat kunt u doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Indien een van uw ondernemingen Duits vastgoed in bezit heeft en u van plan bent om een herstructurering door te voeren, is het raadzaam om op voorhand te laten toetsen of er aan de voorwaarden van de Grunderwerbsteuer-vrijstelling wordt voldaan. Indien u de herstructurering al heeft doorgevoerd is het mogelijk dat u post van de Duitse belastingdienst ontvangt. Ook dan is het raadzaam te laten toetsen of er destijds aan de voorwaarden werd voldaan.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalGrunderwerbsteuer Duitsland bij reorganisaties