Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

GmbH Duitsland: fiscale valkuilen Duitse belastingen

17 okt 2016 | Fiscaal

Nederlandse bedrijven ondernemen in Duitsland vaak via een Duitse GmbH. Wij beschrijven een paar fiscale valkuilen voor de Duitse belastingen in dit artikel. Het gaat dan om zaken die vaak worden vergeten door de Nederlandse ondernemers of waar absoluut niet bij stil wordt gestaan, maar die wel nadelige gevolgen in Duitsland met zich kunnen meebrengen.

GmbH Duitsland en Duitse belastingen: Duitse dividendbelasting

De Duitse dividendbelasting heet Kapitalertragsteuer. Bij het uitkeren van winst door een Duitse GmbH aan haar Nederlandse aandeelhouder moet Kapitalertragsteuer worden ingehouden en afgedragen door de GmbH. Indien het Duitse dochterbedrijf dividend uitkeert aan haar Nederlandse aandeelhouder zal de GmbH in beginsel 25% Kapitalertragsteuer over het uitgekeerde dividend aan de Duitse fiscus moeten afdragen.

Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland bepaalt dat een Nederlandse aandeelhouder recht heeft op toepassing van een lager tarief aan Duitse dividendbelasting. Het tarief bedraagt 15% bij een winstuitkering aan een natuurlijke persoon. Bij een dividenduitkering aan een Nederlandse vennootschap moet het tarief worden verlaagd naar 5%. Op grond van de Europese Moeder-dochterrichtlijn kan het tarief zelfs tot 0% worden teruggebracht.

GmbH Duitsland en Duitse belastingen: dividenduitkeringen

In de praktijk worden bij dividenduitkeringen van Duitsland naar Nederland vaak de volgende zaken vaak over het hoofd gezien:

  • er wordt teveel Kapitalertragsteuer betaald, doordat niet om teruggaaf van Kapitalertragsteuer wordt verzocht (via de restitutieprocedure);
  • er wordt een lager tarief toegepast, zonder dat er een vrijstelling wordt aangevraagd namens de Nederlandse aandeelhouder;
  • de Duitse dochtermaatschappij keert uit aan een Nederlandse moedermaatschappij die geen eigen economische activiteiten heeft, waardoor Duitsland geen volledige vrijstelling verleent.

Het verdient de voorkeur om vroegtijdig te bepalen of op een Duitse dividenduitkering een Duitse bronheffing (“Quellensteuer”) drukt. Ook is het verstandig om de keuze van de GmbH in de juridische structuur te bepalen, zodat fiscaal optimaal dividend kan worden uitgekeerd.

GmbH Duitsland en Duitse belastingen: Duitse overdrachtsbelasting

De Duitse overdrachtsbelasting heet Grunderwerbsteuer en is verschuldigd bij de overdracht van Duitse onroerende zaken. Het belastingtarief ligt tussen de 3,5% en 5,5% afhankelijk van de bondsstaat waar de onroerende zaak zich ligt.

GmbH Duitsland en Duitse belastingen: Duitse overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht

Stel, een Nederlandse holding B.V. heeft een deelneming in een GmbH die in Duitsland onroerende zaken verhuurt. Indien de aandeelhouder direct of indirect meer dan 95% van het belang in de GmbH aan een andere partij overdraagt, kan er heffing van Grunderwerbsteuer verschuldigd zijn. Ook bij herstructureringen op aandeelhoudersniveau in Nederland kan er in Duitsland heffing van Grunderwerbsteuer optreden. Wij maken vaak mee dat er juridische herstructureringen plaatsvinden met GmbH’s die onroerende zaken bezitten, zonder dat rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de Grunderwerbsteuer. Als hier vooraf niet goed over wordt nagedacht, kan een herstructurering duur uitpakken.

GmbH Duitsland en Duitse belastingen: Duitse vennootschapsbelasting en verliesverrekening

Verliezen van een GmbH kunnen voor de Duitse vennootschapsbelasting, ook wel Körperschaftsteuer genoemd, worden verrekend met haar toekomstige winsten. Anders dan in Nederland staat er geen termijn op deze verliesverrekening, tenzij er op aandeelhoudersniveau wijzigingen plaatsvinden.

GmbH Duitsland en Duitse belastingen: Duitse vennootschapsbelasting en verliesverdamping

Stel, een Nederlandse holding B.V. heeft een deelneming in een verliesgevende GmbH. Een deel van de aandelen wordt verkocht aan een nieuwe investeerder. Bij een kleine belangenwijziging heeft de overdracht geen gevolgen. Vanaf een bepaald percentage, gezien over een bepaalde periode, wordt een dergelijke wijziging echter als een ‘schadelijke aandeelhouderswissel’ gezien en verdwijnen de verliezen naar rato. Indien meer dan 50% van de aandelen in de GmbH aan een ander wordt overgedragen, verdampen de verliezen volledig! In de praktijk komt het geregeld voor dat Nederlandse aandeelhouders onvoldoende op de hoogte zijn van de Duitse regels voor fiscale verliezen in de Duitse vennootschapsbelasting.

Heeft u vragen? Wij kunnen u behulpzaam zijn, indien u uw ondernemingsactiviteiten wilt uitbreiden naar Duitsland of als u als intermediair uw klanten hierbij ondersteunt. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalGmbH Duitsland: fiscale valkuilen Duitse belastingen