Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Forschungszulagengesetz: een subsidie voor innoverende ondernemers

4 jan 2021 | Fiscaal

Duitsland wil middels het Forschungszulagengesetz de aantrekkelijkheid van het land als locatie voor onderzoek en innovatie verder vergroten. Daarbij willen ze onderzoeksactiviteiten volop stimuleren. Duitse ondernemers kunnen daarom per 1 januari 2020 aanspraak maken op een subsidie: Gesetz zur steuerlichen F:orderung von Forschung und Entwicklung (FZulG). Deze subsidie is er voor ondernemers die speur- en ontwikkelwerkzaamheden uitvoeren. De regeling is er voor het MKB en het grootbedrijf. In Nederland kennen we een vergelijkbare subsidie, de WBSO (de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Subsidiecriteria in het Forschungszulagengesetz

Aan de subsidie zijn eisen gesteld. Zo moeten de werkzaamheden streven naar het verwerven van nieuwe kennis, gepland zijn en worden gebudgetteerd. Ook moet het leiden tot resultaten die reproduceerbaar zijn. Daarnaast moeten de werkzaamheden in Duitsland plaatsvinden en moet er voldoende technische vernieuwing kunnen worden aangetoond. Een ander vereiste is dat het project na 1 januari 2020 van start is gegaan, en dat de werkzaamheden en uren niet reeds onder een andere subsidieregeling vallen.

Hoogte van de subsidie

De tegemoetkoming van de Duitse staat is een korting op de Duitse Körperschaftsteuer (vennootschapsbelasting), die momenteel 15% bedraagt. Hierin verschilt de Duitse FZul-regeling van de Nederlandse WBSO-regeling, die in een korting op de te betalen loonheffing voorziet. De Nederlandse WBSO-regeling biedt daardoor maandelijks liquiditeitsvoordelen. Bij de Duitse variant is dit voordeel jaarlijks achteraf. De hoogte van de tegemoetkoming van de FZulG bedraagt 25% van het bruto uurloon, waarbij de totale loonsom die ieder boekjaar in aanmerking komt, maximaal twee miljoen euro is. Kortom, de maximale toelage is €500.000,- per boekjaar.

Aanvraagprocedure

De aanvraag geschiedt door middel van een uitvoerige toetsing, waarbij er een technische projectomschrijving dient te worden aangeleverd. Wanneer uw project voldoet, ontvangt u een verklaring. Aan het einde van het boekjaar overlegt u een soort ‘audit’ waarin wordt aangetoond, wat er is gedaan en voor hoeveel uren. Na goedkeuring wordt er een regeling getroffen, waarbij de toelage wordt verrekend met de vennootschapsbelasting.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

 

Verdiepende artikelen:

Artikel over WBSO en innovatie box

Artikel over transferpricing

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalForschungszulagengesetz: een subsidie voor innoverende ondernemers