Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Fiscale voordelen voor innovatie

25 feb 2019 | Fiscaal

Nederland wil haar internationale concurrentiepositie en kenniseconomie versterken en biedt daarom fiscale voordelen aan ondernemingen die zich bezighouden met innovatie. Hieronder kunt u lezen van welke fiscale faciliteiten u als innoverende onderneming kunt profiteren als uw onderneming zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling.

Fiscale voordelen voor innovatie: voor wie?

U heeft een onderneming die innovatieve ontwikkelingen voortbrengt. Uw onderneming houdt zich bezig met ontwikkelen en onderzoek dat leidt tot slimme oplossingen die gebruikt worden in uw producten. Het innoveren draagt bij aan het product dat u verkoopt.

Loonkostensubsidie WBSO

Een onderneming die speur- en ontwikkelingswerk (Research & Development) verricht, kan in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie.
De onderneming moet een of meer van de volgende werkzaamheden verrichten:

  • de ontwikkeling van producten, productieprocessen of programmatuur (software);
  • het uitvoeren van technisch wetenschappelijk onderzoek.

Het voordeel dat met de WBSO verkregen wordt verschilt per soort onderneming:

  • ondernemers zonder personeel;

Deze ondernemers hebben recht op een vaste aftrek van €12.775. Voor startende ondernemingen in deze categorie geldt een extra aftrek van €6.391.

  • ondernemers met personeel;

De loonkostensubsidie wordt berekend op basis van een berekening van de loonkosten aan de hand van forfaitaire tarieven en het aantal ingeschatte uren dat besteed wordt aan speur- en ontwikkelingswerk. Over de eerste €350.000 aan S&O-loonkosten wordt een percentage berekend van 32% (of 40% van startende ondernemingen). Daarboven geldt een percentage van 16%.

Voorbeeld:

Een startende onderneming met personeel en 1200 S&O-uren kan een loonkostensubsidie ontvangen van €18.720.

Om de WBSO te kunnen toepassen moet er voorafgaand aan de werkzaamheden een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als er een goedkeuring wordt afgegeven, dan vindt de verrekening van de loonkostensubsidie plaats via de maandelijkse aangifte loonheffingen.

Innovatiebox en vennootschapsbelasting

Een vennootschap die een ontwikkeling (immaterieel activum) heeft voortgebracht, kan in aanmerking komen voor de Nederlandse innovatiebox. De innovatiebox maakt onderscheid tussen kleinere belastingplichtigen en grotere belastingplichtigen. Als kleinere belastingplichtigen moet u een S&O-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als grotere belastingplichtigen moet u tevens beschikken over een octrooi (patent) of een kwekersrecht, dan wel uw innovatieve ontwikkeling bestaat uit programmatuur (software). Een grote belastingplichtige is een onderneming waar gemiddeld over vijf jaar gezien een netto-groepsomzet van meer dan €50 miljoen per jaar (€250 miljoen in 5 jaar) wordt behaald of een bruto-voordeel uit innovatieve activa wordt behaald van meer dan €7,5 miljoen per jaar (€37,5 miljoen in 5 jaar).

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u een deel van de winst die toerekenbaar is aan uw ontwikkeling onder de innovatiebox brengen. Deze ‘innovatiewinst’ wordt dan effectief belast tegen 7% vennootschapsbelasting (in plaats van 19% / 25% vennootschapsbelasting).

Fiscale voordelen voor innovatie: innoveren

Als u binnen uw onderneming actief bezig bent met innovatie, laat u zich dan adviseren over de fiscale mogelijkheden, het aanvragen c.q. toepassen van de WBSO en de innovatiebox en eventueel het beoordelen van andere subsidiemogelijkheden. De bovenstaande innovatieregelingen kunnen zeer gunstig uitpakken, maar vereisen een goede dossiervoorbereiding vanwege de strenge voorwaarden aan het toepassen van de regelingen.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalFiscale voordelen voor innovatie