Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Fiscale aspecten van een Duitse GmbH & Co. KG

12 aug 2019 | Fiscaal

Nederlanders die participeren in een Duitse GmbH & Co. KG kunnen te maken krijgen met specifieke fiscale aspecten als gevolg van hun participatie. In deze bijdrage geven wij aandacht aan de fiscale aspecten die samenhangen met de GmbH & Co. KG voor inwoners uit Nederland.

De GmbH & Co. KG als rechtsvorm

De GmbH & Co. KG is als rechtsvorm te vergelijken met de Nederlandse commanditaire vennootschap (C.V.). Een GmbH & Co. KG bestaat uit een of meer Kommanditisten (‘stille vennoten’) en een Komplementär (beherend vennoot). Een belangrijk verschil met de Nederlandse C.V. is dat de GmbH & Co. KG rechtspersoonlijkheid kent. Een rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen en kan op eigen naam juridische eigendom verwerven.

U leest meer over de civielrechtelijke aspecten van en keuze voor de GmbH & Co. KG in ons artikel ‘Duitse C.V. – GmbH & Co. KG‘.

GmbH & Co. KG: fiscale aspecten in Duitsland

In Duitsland ontstaat belastingplicht indien de GmbH & Co. KG een onderneming drijft:

  • De GmbH & Co. KG wordt belastingplichtig voor de Gewerbesteuer (Duitse gemeentelijke bedrijfsbelasting).
  • De GmbH & Co. KG wordt niet zelfstandig belastingplichtig voor de K:orperschaftsteuer (Duitse vennootschapsbelasting), omdat zij in Duitsland altijd als fiscaal transparant lichaam kwalificeert. Er wordt wel een aangifte gedaan om de met de GmbH & Co. KG behaalde fiscale winst te bepalen, maar de belastingheffing vindt plaats op het niveau van de achterliggende vennoten.
  • De achterliggende vennoten worden belastingplichtig voor hun aandeel in de winst van de GmbH & Co. KG en betalen daarover Einkommensteuer of K:orperschaftsteuer, afhankelijk van hun hoedanigheid (natuurlijke persoon of rechtspersoon). U kunt als Nederlandse participant dus te maken krijgen met belastingplicht in Duitsland.

GmbH & Co. KG: fiscale aspecten in Nederland

Een inwoner van Nederland die participeert in een Duitse GmbH & Co. KG dient haar aandeel in de Duitse ondernemingswinst van de GmbH & Co. KG aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting (privé persoon) of aangifte vennootschapsbelasting (kapitaalvennootschap of lichaam). Welk land uiteindelijk belasting heft is afhankelijk van de kwalificatie en toewijzing over de inkomsten uit de GmbH & Co. KG onder het Belastingverdrag Nederland-Duitsland. Daarnaast is het de vraag of Nederland de GmbH & Co. KG als fiscaal transparant aanmerkt. De fiscale behandeling van het in Nederland aan te geven aandeel in de winst verloopt dan aanzienlijk anders.

GmbH & Co. KG: bijzondere situaties

In de volgende gevallen kunnen zich bijzondere situaties voordoen:

  • Nederland kwalificeert de GmbH & Co. KG als fiscaal niet-transparant. Het winstaandeel in de Duitse onderneming wordt als inkomsten uit aandelen belast, terwijl Duitsland de Duitse ondernemingswinst belast. Hierdoor kan dubbele belastingheffing optreden, waarvoor onder het Belastingverdrag Nederland-Duitsland in onderling overleg een oplossing moet worden gezocht.
  • De GmbH & Co. KG drijft een Duitse onderneming en ontvangt dividenduitkeringen van deelnemingen waarin zij aandelen houdt. Aangezien een GmbH & Co. KG fiscaal transparant is, wordt het dividend aan de achterliggende vennoten toegerekend. Dit kan belastingheffing in Nederland tot gevolg hebben.
  • De GmbH & Co. KG drijft een Duitse onderneming en houdt een 100%-deelneming in een Franse dochtermaatschappij. De Franse dochtermaatschappij keert dividend uit aan de GmbH & Co. KG en houdt geen Franse dividendbelasting in, omdat zij veronderstelt dat een situatie zoals omschreven in de Europese Moeder-dochterrichtlijn van toepassing is. Door geen rekening te houden met de fiscale transparantie van de GmbH & Co. KG ontstaat er mogelijk een naheffingsrisico voor de Franse dividendbelasting. Dit kan ook gevolgen hebben voor de Nederlandse belastingheffing.
  • De GmbH & Co. KG houdt deelnemingen in verschillende buitenlandse werkmaatschappijen. De Duitse fiscus stelt vast dat transacties tussen de GmbH & Co. KG en de buitenlandse werkmaatschappijen onzakelijk waren. In Duitsland wordt het resultaat van de GmbH & Co. KG over de afgelopen 3 jaren opwaarts gecorrigeerd. Dit leidt tot een naheffing bij de achterliggende vennoten ten aanzien van hun winstaandeel in de GmbH & Co. KG. Dit kan ook gevolgen hebben voor de Nederlandse belastingheffing.

Participeert u in een GmbH & Co. KG? Laat ons dan kritisch kijken naar de wijze waarop uw participatie in de GmbH & Co. KG en de bijbehorende inkomensstromen zijn georganiseerd om dubbele belastingheffing en fiscale risico’s te vermijden. Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalFiscale aspecten van een Duitse GmbH & Co. KG