Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Erfbelasting Duitsland en estate planning

26 sep 2016 | Fiscaal

Bent u ondernemer? En woont u sinds enige tijd in Duitsland of bent u van plan om in Duitsland te gaan wonen? Uw estate planning verdient in dat geval bijzondere aandacht. U wilt namelijk uw familie goed verzorgd achterlaten, indien u onverhoopt komt te overlijden. Daarnaast is het van belang de bedrijfsopvolging van uw onderneming goed te regelen.

Wanneer is Duits erfrecht van toepassing?

Op basis van het geldende erfrecht en/of uw testament wordt bepaald wie uw erfgenamen zijn. Door het wonen in Duitsland kan Duits erfrecht toepassing vinden. Sinds 17 augustus 2015 regelt de Europese Erfrecht Verordening (‘EEV’) dat Nederlands erfrecht nog maximaal 5 jaar van toepassing is, indien u in Duitsland bent gaan wonen. Bij testament kunt u Duits erfrecht uitsluiten door een exclusieve keuze te maken voor Nederlands erfrecht. Het uitsluiten van Duits erfrecht betekent echter niet dat u Duitse successierechten kunt voorkomen.

Wat is erfbelasting Duitsland?

Erfbelasting Duitsland is het Duitse successierecht dat een erfgenaam moet betalen, indien u als inwoner van Duitsland overlijdt en een nalatenschap achterlaat. Een voordeel van de Duitse erfbelasting is dat er hogere vrijstellingen gelden in vergelijking met Nederland. Een kind kan €400.000 belastingvrij erven of geschonken krijgen van een ouder voor de Erbschaftsteuer of Schenkungsteuer.

Erfbelasting Duitsland: samenloop met Nederlandse erfbelasting

Als u als inwoner van Duitsland overlijdt, dan zullen uw erfgenamen Duitse erfbelasting (‘Erbschaftsteuer’), ofwel Duitse successierechten, moeten betalen. Als u korter dan 10 jaar weg bent uit Nederland, dan vindt ook de Nederlandse erfbelasting toepassing. Nederland en Duitsland hebben geen Verdrag ter voorkoming van dubbele erfbelasting. Per erfgenaam zal moeten worden beoordeeld of er een voorkoming van dubbele belasting mogelijk is op grond van nationale regels. Overigens geldt de voornoemde cumulatie ook, indien vermogen schenkt tijdens de 10-jaartermijn. In dat geval is er een samenloop van Duitse Schenkungsteuer en Nederlandse schenkbelasting.

Erfbelasting Duitsland en estate planning: bedrijfsopvolging familiebedrijf

Het loont om voorafgaand aan uw emigratie naar Duitsland goed na te denken over uw estate planning. Een groot deel van uw vermogen zal worden gevormd door uw Nederlandse onderneming. U kunt bij leven de kinderen vroegtijdig betrekken bij de onderneming zonder dat dit tot heffing van schenkbelasting of Schenkungsteuer hoeft te leiden. Daarmee worden tevens Nederlandse en Duitse successierechten over de toekomstige waarde van de onderneming bespaard.

Erfbelasting Duitsland en estate planning: fiscale bedrijfsopvolgingsregeling

Het is ook mogelijk de kinderen als toekomstig bedrijfsopvolger gebruik te laten maken van een fiscaal gefaciliteerde bedrijfsopvolgingsregeling in de Nederlandse en/of Duitse erfbelasting. Beide landen kennen hun eigen voorwaarden en uitwerking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erfbelasting/schenkbelasting. Mits wordt voldaan aan de voorwaarden, kan het familiebedrijf op fiscaal gunstige wijze door de kinderen worden voortgezet. Belangrijk ten aanzien van bedrijfsopvolging familiebedrijf: beoordeel van tevoren of het toepassen van een Nederlandse of Duitse bedrijfsopvolgingsfaciliteit wenselijk en haalbaar is.

Erfbelasting Duitsland en estate planning: beschermingsconstructie

Een herstructurering van het familiebedrijf gaat vaak gepaard met het opzetten van een Stichting Administratiekantoor en het certificeren van aandelen in de onderneming. Doel hiervan is om een beschermingsconstructie te creëren, zodat u bijvoorbeeld de zeggenschap behoudt zolang u leeft. Een alternatief voor een Stichting Administratiekantoor is om in de binnen het familiebedrijf een familiestatuut op te stellen voor alle familieleden-aandeelhouders. Een goed familiestatuut waarborgt de bedrijfscontinuïteit, zodat het voortbestaan van de onderneming niet wordt bedreigd door problemen binnen de familiesfeer.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

FiscaalErfbelasting Duitsland en estate planning