Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Energiebesparingsplicht voor bedrijven in Nederland, ook voor verhuurders of ondernemers uit Duitsland

2 sep 2021 | Artikelen

Als ondernemer komt er veel op u af, ook zaken die niet direct samenhangen met uw core business. Daardoor zou u bijna vergeten dat sinds 2019 het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht is.

Dit verplicht bedrijven in Nederland om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Er zijn veel Nederlandse bedrijven die huren van een Duitse vastgoedeigenaar. Zijn deze bedrijven uit Duitsland hier ook van op de hoogte? En hoe werkt deze afspraak en verplichting als huurder als er sprake is van een Duitse verhuurder?

Wat kunt u doen als ondernemer?

Om aan de besparingsplicht te voldoen, zijn er twee opties. Binnen het bedrijf of pand kunt u alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Daarvoor zijn investeringen nodig. Daarbij is het aan de overheid om te bepalen of hiermee voldaan is aan de energiebesparingsplicht. Voor elke erkende maatregel die niet wordt toegepast, moet een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel worden gedaan. Ook hier bepaalt de overheid of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht. Een nauw contact met de instanties en overheden in Nederland is hierbij noodzakelijk, daar kunnen wij voor zorgen.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van het energieverbruik. Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, waar zowel Nederland als Duitsland actief mee bezig zijn, geldt niet als energiebesparende maatregel. Wel het isoleren van het gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas verminderen. Dit kan zowel voor de eigenaren van panden gelden, als voor de zakelijke huurders van het pand. Als er sprake is van een Duitse verhuurder wordt dit al meer complex.

Als ondernemer heeft u ook een informatieplicht

Vanaf 1 juli 2019 is er ook een informatieplicht, waarbij een rapportage opgesteld moet worden. Deze rapportage gaat naar RVO, en geeft aan welke maatregelen u heeft genomen en gaat nemen als ondernemer in Nederland. Ook hierbij kan NeD Tax helpen.

Minimaal energielabel C nodig voor kantoren

Ook voor kantoorgebouwen gelden energiebesparingsmaatregelen. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De overheid treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Er zijn een aantal uitzondering op deze regel.

Weet u als Nederlandse/Duitse verhuurder of als Nederlandse/Duitse huurder niet hoe u dit kunt gaan realiseren en waar u precies aan moet voldoen in Nederland? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

ArtikelenEnergiebesparingsplicht voor bedrijven in Nederland, ook voor verhuurders of ondernemers uit Duitsland