Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Belasting over pensioen uit Duitsland (Duitse gesetzliche Rentenversicherung, Riester en Rürup)

30 jan 2014 | Grensoverschrijdend werken

Duitse Rentenversicherung belasting Duits pensioen AOW Duitsland Riester Rürup

Wettelijk pensioen in Duitsland (gesetzliche Rentenversicherung)
In Duitsland bestaat geen basispensioen met een gegarandeerd minimumbedrag. De opbouw van de wettelijke pensioenvoorziening is (in beginsel) gerelateerd aan de duur van het dienstverband én het afdragen van sociale premies. Tevens speelt de hoogte van het inkomen een rol. Hoe minder iemand verdiend hoe lager zullen de pensioensaanspraken zijn. Wie niet werkt bouwt nauwelijks of geen aanspraken op.

Bedrijfspensioen in Duitsland
Bedragen die een werknemer tijdens de opbouwfase betaalt in Duitsland, zijn niet aftrekbaar van het loon. Wel kan gebruik worden gemaakt van vrijstellingen: rond 2.700 Euro waarvoor geen belasting/sociale premies verschuldigd zijn en boven op dit bedrag nog eens 1.800 Euro waarvoor geen belasting maar wél sociale premies moeten worden afdragen. Daarentegen zijn de uitkeringen slechts in beperkte mate onderworpen aan belastingheffing.

Op grond van de vervroegde belastingheffing (tijdens de opbouwfase) en omdat een Duitse werkgever slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht is om een bedrijfspensioenregeling aan te bieden, beschikken maar weinig Duitse werknemers over een dergelijke aanvullende aanspraak.

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen
In plaats van bijvoorbeeld bedrijfspensioenenregelingen fiscaal te stimuleren (zoals in Nederland) legt de Duitse overheid de focus op een geïndividualiseerde pensionsopbouw. Hiervan maken vooral zelfstandigen en werknemers zonder bedrijfspensioenregeling gebruik. Op deze wijze kunnen ook zij – veelal fiscaal gestimuleerd – voor een extra pensioen sparen. Dit betreft:
– Aktienfonds-Sparpläne (Fondssparplan),
– Riester-Rente,
– Rürup-Rente,
– levensverzekeringen en
– het bezit van vastgoed  (“Eigenheimrente” oftewel “Wohn-Riester”).

Met betrekking tot pensioen ontstaan vooral in grensoverschrijdende situaties vaak problemen
Zelfstandigen kunnen in Duitsland van specifieke mogelijkheden tot pensionsopbouw gebruikmaken.
Werknemers die voor een korte of lange periode buiten Nederland werken, bouwen soms in de ene staat pensioenrechten op en genieten achteraf in een ander land de pensioenuitkeringen. Dit kan dubbele belastingheffing opleveren.
Particulieren (en hun familieleden) bouwen vaak minder Nederlandse basispensioenrechten op in geval dat zij (tijdelijk) in het buitenland wonen of werken.

Om te voorkomen dat u in een later stadium inkomsten misloopt of dat inkomsten dubbel belast zullen worden is het derhalve van groot belang de persoonlijke situatie vroegtijdig in kaart te brengen en maatregelen te treffen.

Heeft u vragen? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Datum: 30.01.2014

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenBelasting over pensioen uit Duitsland (Duitse gesetzliche Rentenversicherung, Riester en Rürup)