Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Duitse pensioenregeling: box 3 kapitaalverzekering?

26 sep 2016 | Grensoverschrijdend werken

Woont u in Nederland en werkt u in Duitsland? Als u een Duitse pensioenregeling heeft in de vorm van een levensverzekering (‘Lebensversicherung’) of kapitaalverzekering (‘Kapitalversicherung’), dan is in Nederland mogelijk sprake van een box 3 kapitaalverzekering.

Wanneer valt een Duitse pensioenregeling in box 3?

Nederland en Duitsland kennen elk eigen vormen van pensioen met voorwaarden die van elkaar afwijken. Een Duitse pensioenregeling die gelijkwaardig is aan een Nederlandse pensioenregeling of lijfrenteverzekering in box 1, zal in de opbouwfase niet worden belast in Nederland. Echter, als uw Duitse pensioenregeling niet voldoet aan de Nederlandse voorwaarden, dan zal Nederland uw Duitse pensioen als box 3 kapitaalverzekering beschouwen. Dit is vaak het geval bij Duitse verzekeringen die als Kapitalversicherung of Lebensversicherung worden afgesloten.

Over een box 3 kapitaalverzekering betaalt u in Nederland vermogensrendementsheffing over de waarde van uw Duitse verzekering. U heeft in Nederland geen recht op premieaftrek. Duitsland verleent geen of beperkte aftrek van de premies, maar belast mogelijk wel de toekomstige uitkeringen. Afhankelijk van de situatie kan er dubbele belastingheffing optreden.

Wat zijn de risico”s van een Duitse pensioenregeling voor box 3?

Wij maken mee dat Nederlandse grensarbeiders een Kapitalversicherung of Lebensversicherung hebben die in box 3 van de inkomstenbelasting hoort. Over de opgebouwde aanspraken had jaarlijks in Nederland belasting moeten worden betaald in box 3. In een dergelijk gevalt loopt u een groot risico op navordering, indien de Duitse levensverzekering of kapitaalverzekering nooit in Nederland is aangegeven. De Nederlandse fiscus kan tot 12 jaren terug correcties opleggen in de inkomstenbelasting. U kunt tevens een vergrijpboete krijgen (maximaal 300% van de verschuldigde inkomstenbelasting).

Hoe voorkomt u een navorderingsaanslag voor een Duitse pensioenregeling in box 3?

Het is mogelijk een box 3 kapitaalverzekering vrijwillig te melden op grond van de inkeerregeling. U verantwoordt dan de opgebouwde aanspraken over de afgelopen jaren alsnog. Inkeren is niet meer boetevrij, maar de boete is aanzienlijk lager, dan wanneer de Belastingdienst zelf actie onderneemt en een navorderingsaanslag oplegt. Vanaf 1 juli 2016 bedraagt de boete 120% van de verschuldigde inkomstenbelasting als u vrijwillig inkeert.

Een Duitse kapitaalverzekering of levensverzekering kan een dure aangelegenheid worden, indien deze als box 3 kapitaalverzekering in Nederland moet worden aangegeven. Zeker als u geen fiscale aftrek van de premies geniet en zowel in de opbouwfase in Nederland, als in de uitkeringsfase in Duitsland belasting moet betalen. Wij raden u daarom aan de fiscale gevolgen in Nederland te laten beoordelen, wanneer u een aanvullend Duitse pensioenvoorziening heeft.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Grensoverschrijdend werkenDuitse pensioenregeling: box 3 kapitaalverzekering?