Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

Duitse directeursbeloning: Nederlandse beleidswijziging

21 apr 2023 | Belastingverdrag

Per 1 januari 2023 is een Nederlandse beleidswijziging in werking getreden die ziet op ‘Duitse directeursbeloningen’. Hierdoor kunt u in Nederland extra belasting verschuldigd zijn over een beloning die u ontvangt als Geschäftsführer, bestuurder of een commissaris van een Duitse vennootschap.

Achtergrond Duitse directeursbeloningen

Een Nederlander die Duitse inkomsten geniet krijgt te maken met de bepalingen uit het Belastingverdrag Nederland-Duitsland. Het ‘Doppelbesteuerungsabkommen Niederlande-Deutschland’ bepaalt voor verschillende situaties welk land belasting mag heffen conform haar nationale belastingwetgeving.

Woont u in Nederland en geniet u een zogenoemde ‘Duitse directeursbeloning’? Dan mag deze beloning volledig in Duitsland worden belast. U krijgt hiermee te maken indien u bij een Duits lichaam of Duitse vennootschap (GmbH of AG) bent aangesteld als:

  • Geschäftsführer (directeur);
  • Mitglied des Verwaltungsrates (bestuurder);
  • Mitglied des Aufsichtsrates (commissaris).


Duitse directeursbeloning en voorkoming van dubbele belasting

Het woonland Nederland dient voor een Duitse directeursbeloning een ‘voorkoming van dubbele belasting’ te geven. Inkomsten mogen onder het Belastingverdrag Nederland-Duitsland niet tweemaal worden belast. De voorkoming van dubbele belasting bestaat uit een vrijstelling (vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud) een verrekening (verrekeningsmethode).

De verrekeningsmethode is een methode van belastingverrekening. Nederland berekent de in Nederland verschuldigde belasting. De in het buitenland verschuldigde belasting mag vervolgens in mindering worden gebracht op de Nederlandse belasting. De verrekeniningsmethode geldt bijvoorbeeld voor Nederlandse werknemers die inkomen uit dienstbetrekking genieten.

De vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud houdt in dat Nederland de buitenlandse inkomsten in de grondslag meeneemt, maar een pro rata belastingvermindering geeft voor het aandeel van het buitenlandse inkomen op het totale inkomen. Voor een directeursbeloning geldt op basis van het Belastingverdrag Nederland-Duitsland de toepassing van de verrekeningsmethode (belastingverrekening).

Duitse directeursbeloning: Nederlandse beleid

  • Situatie tot en met 2022:
    Op basis van een beleidsbesluit uit 2008 mocht een Nederlander ook de zogenoemde vrijstellingsmethode gebruiken voor een internationale directeursbeloning.
  • Situatie vanaf 2023:
    Vanaf 1 januari 2023 vervalt de vrijstellingsmethode en geldt de verrekeningsmethode voor een Nederlander die een buitenlandse directeursbeloning ontvangt.

Vergelijking vrijstellingsmethode en verrekeningsmethode in relatie tot een Duitse directeursbeloning

De toepassing van de verrekeningsmethode kan in de praktijk nadeliger uitpakken. Stel u woont in Nederland en ontvangt uitsluitend een Duitse directeursbeloning van € 120.000 per jaar. U bent getrouwd en uw partner heeft geen inkomen. Verder valt u onder de Duitse sociale verzekeringswetgeving. De situatie werkt dan als volgt uit:

Nederlandse inkomen € 0
Duitse bestuurdersbeloning € 120.000
Verschuldigde Duitse inkomstenbelasting € 26.803
Nederlandse inkomstenbelasting € 39.948
Per saldo in Nederland verschuldigd o.b.v. vrijstellingsmethode € 0 (volledige vermindering)
Per saldo in Nederland verschuldigd o.b.v. verrekeningsmethode € 13.145 (= 39.948 -/- 26.803)

De Nederlandse wijziging leidt tot een aanzienlijk netto nadeel van € 13.145. Dit bedrag wordt na afloop van het jaar verschuldigd en komt naar voren als de aangifte inkomstenbelasting wordt opgemaakt.

Wat kunt u doen?

De gevolgen van de verrekeningsmethode zijn afhankelijk van de situatie. Wij raden in ieder geval aan om uw persoonlijke situatie te laten beoordelen om verrassingen te voorkomen. U kunt dan zien of u daadwerkelijk meer belasting gaat betalen als gevolg van de toepassing van de verrekeningsmethode. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een nadeel. Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn en een eventueel nadeel beperken. Soms is een opsplitsing van de werkzaamheden mogelijk, omdat u mogelijk ook werkzaamheden kunt verrichten als werknemer (waarvoor de gunstige vrijstellingsmethode geldt).

Meer informatie over het onderwerp Belastingverdrag Nederland-Duitsland in relatie tot directeursbeloningen leest u hier.

Heeft u vragen? NeD Tax ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

BelastingverdragDuitse directeursbeloning: Nederlandse beleidswijziging