Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

DGA staat borg of garant voor zijn BV

13 jul 2008 | Ondernemingsrecht

De directeur groot-aandeelhouder ofwel DGA staat borg of garant voor zijn BV. Vaak komt het voor dat een aandeelhouder zich privé borg stelt voor schulden van de vennootschap dan wel garant staat voor nakoming van een bepaalde verplichting van de vennootschap.

Wat nu indien de DGA wordt aangesproken door de schuldeiser?

Indien de aandeelhouder de schuld voldoet, doet hij dit namens de BV. De BV wordt van de schuld aan de schuldeiser verlost en krijgt direct een schuld aan de aandeelhouder. De kans dat de BV de schuld aan de aandeelhouder kan voldoen is over het algemeen gering, immers de borgstelling is niet voor niets ingeroepen.

Het verlies dat de aandeelhouder nu lijdt, doordat hij zijn vordering uit hoofde van borgstelling niet terugontvangt, is evenals een zakelijke vordering aftrekbaar tegen het progressieve tarief.

Civielrechtelijk kan de borgsteller uitsluitend worden aangesproken door diegene tot wie men zich borg heeft gesteld.

Voorwaarde voor aftrekbaarheid is wel dat de aandeelhouder voor zijn borgstelling een zakelijke borgstellingsvergoeding heeft berekend aan de BV. Deze borgstellingsvergoeding is bij de aandeelhouder belast tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief en bij de BV aftrekbaar.

Vaak zal borgstelling jegens een derde schuldeiser een beter alternatief zijn dan zelf een lening te verstrekken aan de BV. Voorwaarde is uiteraard wel dat de borgstelling beperkt kan worden tot een bepaald maximum. Denkbaar is dat de BV een lening aangaat bij de bank in plaats van bij de aandeelhouder en dat de aandeelhouder zich privé borg stelt tot het bedrag van die lening.

NeD Tax adviseert en ondersteunt ondernemers, investeerders en degenen die hen professioneel ondersteunen. Indien u ons contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

OndernemingsrechtDGA staat borg of garant voor zijn BV