Conserverende aanslag bij emigratie

13 juli 2008

Bij emigratie kan er een zogenoemde conserverende aanslag worden opgelegd. Dit is een afzonderlijke aanslag en omvat de verschuldigde inkomstenbelasting over de volgende inkomsten:

  • pensioenen;
  • lijfrenten;
  • kapitaalverzekering eigen woning;
  • aanmerkelijk belang.

Op de conserverende aanslag hoeft niet meteen belasting te worden betaald. Er wordt in beginsel uitstel van betaling verleend voor een periode van tien jaar. Indien de aanslag binnen deze tien jaar niet is ingevorderd, vervalt de aanslag. Indien er echter binnen deze tien jaar sprake is van inkomsten, of bepaalde (verboden) handelingen door de emigrant, wordt de aanslag geheel of gedeeltelijk ingevorderd.