Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

De toekomst van uw familiebedrijf: opvolging?

24 mei 2024 | Corporate finance

Familiebedrijf opvolging

Veel klanten van NeD Tax zijn familiebedrijven, waarmee wij met veel plezier en een multidisciplinaire aanpak samenwerken om pragmatische en veelzijdige resultaten te bereiken. Het doorgeven van een familiebedrijf aan de volgende generatie is een cruciale stap. Het gaat immers niet alleen om het overdragen van eigendom, maar ook om het voortzetten van de eigen bedrijfscultuur en het waarborgen van continuïteit. In dit artikel belichten we belangrijke aspecten die komen kijken bij bedrijfsopvolging en waarmee u rekening moet houden.

Leiderschapstransitie

De overgang van de ene generatie naar de andere vereist een soepele overdracht van leiderschap. Enkele overwegingen hierbij zijn:

  • Familiestatuut: Een familiestatuut kan een belangrijke rol spelen bij de opvolging. Het legt de normen en waarden van het familiebedrijf vast en helpt bij het definiëren van de rol van de opvolgers.
  • Kennisoverdracht: De kennis en expertise van de huidige eigenaar moeten worden overgedragen aan de opvolgers. Dit omvat niet alleen zakelijke kennis, maar ook inzicht in de bedrijfscultuur en relaties met klanten en leveranciers.

Bedrijfscultuur van een familiebedrijf en tradities

Een familiebedrijf heeft vaak een unieke bedrijfscultuur die diep is geworteld in de waarden en tradities van de oprichters. Bij opvolging is het vaak gewenst om deze cultuur te behouden:

  • Waarden en normen: Wat zijn de kernwaarden van het bedrijf? Hoe worden deze doorgegeven aan de volgende generatie?
  • Familiebanden: De familiegeschiedenis en -relaties spelen een grote rol. In hoeverre blijven familieleden betrokken bij het bedrijf?

Juridische en fiscale aspecten rondom de familiebedrijf opvolging

Naast de emotionele en praktische kant zijn er ook juridische en fiscale zaken om rekening mee te houden:

  • Belastingregels: Kinderen die het familiebedrijf voortzetten, betalen belasting bij vererving of schenking. Daarnaast zijn de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) fiscale faciliteiten die gunstig kunnen zijn bij de overdracht. Lees hier meer over in het artikel: Onderneming overdragen? Kies juiste moment vanwege BOR en DSR – NeD Tax
  • Structuurwijzigingen: Een logische fiscaal-juridische structuur is van belang voor een soepele overdracht. Net zoals keuzes tussen verkoop van aandelen of activa, en de impact op belastingen en aansprakelijkheid.
  • Estate planning: Hoe zit het met erfenis en schenkingsrechten?

Lees ook het artikel: Bedrijfsovername: fiscale aspecten bij overdracht onderneming – NeD Tax

Communicatie en samenwerking binnen een familiebedrijf

Een succesvolle opvolging vereist open en eerlijke communicatie tussen alle belanghebbenden:

  • Familieleden: Bespreek verwachtingen en rollen binnen het bedrijf.
  • Medewerkers: Zij moeten vertrouwen hebben in de nieuwe leiding.
  • Klanten en leveranciers: Zorg voor een naadloze overgang zonder verstoring van relaties. Is er ook rekening gehouden met de onderlinge contracten?

Overdracht buiten de familiekring

Het is niet altijd mogelijk om het bedrijf binnen de familie over te dragen. Zo lukt het bij meer dan de helft van de familiebedrijven niet deze binnen de familie over te dragen.

Een goede opvolgingsplanning is essentieel. Daarom is het belangrijk ruim van tevoren te beginnen met de voorbereiding van de overdacht. Dit kan bijvoorbeeld door te beoordelen in hoeverre uw onderneming verkoopklaar is of door een gedegen Vendor Due Diligence. Lees hier meer over in het artikelen: MKB-bedrijven: negen van de tien niet ‘verkoopklaar’ bij overdracht! – NeD Tax & Vendor due diligence – NeD Tax

Kortom, de opvolging binnen een familiebedrijf is een delicate balans tussen traditie en vernieuwing. Het vergt zorgvuldige planning, betrokkenheid van alle belanghebbenden en een langetermijnvisie. Zo blijft uw familiebedrijf in goede handen voor de toekomst!

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Corporate financeDe toekomst van uw familiebedrijf: opvolging?