Fiscaal, juridisch en corporate finance advies in Nederland-Duitsland.

De ‘synergetische’ aanpak van financieel planner Peter Lemmen

8 dec 2023 | Artikelen

Peter Lemmen, financieel planner bij Buro Philip van den Hurk, deelt in een workshop bij NeD Tax zijn benadering van de synergie tussen wonen, hypotheek, vermogen en risico’s. Hiermee streeft hij ernaar om klanten een gelukkig en zorgeloos leven te bieden. Zijn dienstverlening sluit perfect aan bij NeD Tax, omdat fiscaal-juridisch advies voor ondernemers bij levensgebeurtenissen vaak ook de financiële planning en vermogensopbouw raakt. Na deze workshop hebben we Peter een aantal vragen gesteld hierover. Lees het interview hieronder.

Vermogensplanning en synergie

Tijdens de workshop legde je uit hoe je synergie creëert tussen wonen, hypotheek, vermogen en risico’s. Kun je uitleggen wat je hiermee bedoelt en wat de rol van de financieel planner is?
“Vaak zien we dat mensen verschillende financiële zaken bij verschillende partijen regelen, wat leidt tot niet-gecoördineerde adviezen of zelfs tot tegenstrijdige adviezen. Als financieel planner integreer ik al deze elementen in één plan. Zo zorg ik ervoor dat bijvoorbeeld de hypotheek aansluit bij de vermogensstrategie en dat er niet meer verzekerd wordt dan noodzakelijk is. Dit leidt tot een samenhangend advies, waarbij besparingen en winstgevende strategieën allemaal samenkomen.

Het is van essentieel belang om een integraal advies te verstrekken, aangezien elke situatie en ondernemer uniek is. Zelfs bij eenzelfde woning kan een vermogensplan een andere hypotheekconstructie vereisen. De diverse doelstellingen van individuen bepalen het vertrekpunt voor het advies. Hierbij is er een aanzienlijk verschil tussen ondernemers die streven naar het maximaliseren van winst en vermogensgroei, en ondernemers voor wie het minimaliseren van lasten een prioriteit heeft.”

Vermogensplanning voor DGA’s/ondernemers

Hoe stel je een vermogensplan op voor een DGA/ondernemer?
“Bij het opstellen van een vermogensplan houd ik rekening met risicobereidheid en -tolerantie, zodat ik kan bepalen hoeveel iemand kan investeren en welke investeringsmogelijkheden daarbij passen. Belangrijker nog is het begrijpen van het verhaal achter de persoon. Persoonlijke gesprekken helpen bij het stellen van de juiste vragen over hun bedrijfsstart, doelen, privé-vermogenspositie, familieomstandigheden en levensambities, waarna ik advies op maat kan geven.”

Samenwerking financieel planner met NeD Tax en advies bij levensgebeurtenissen

Als partner van NeD Tax richt je je op Duitse bedrijven en in Duitsland wonende ondernemers met zakelijke banden in Nederland. Wat bied je aan klanten in deze situatie?
“Mijn expertise omvat het verstrekken van advies over hypotheken en financiële planning voor ondernemingen met internationale bedrijfsstructuren, ondernemers die emigreren, vermogensplanning voor Nederlandse ondernemers met belangen in Duitsland en beoordelingen van pensioenregelingen. Een nauwkeurige afstemming tussen fiscalisten, juristen en financieel planners is belangrijk om een allesomvattend advies te bieden over levensgebeurtenissen. Gezamenlijk streven we naar samenwerking op het gebied van fiscale optimalisatie, estate planning, erfeniskwesties, bedrijfsoverdrachten en andere relevante aspecten.”

Financiële planning voor familiebedrijven

Een groot deel van de klanten van NeD Tax zijn familiebedrijven. Wat voeg jij als financieel planner toe voor deze speciale groep?
“Met groot respect voor alle ondernemers benadruk ik dat familiebedrijven een bijzondere dynamiek kennen. De emotionele waarde van het bedrijf is vaak van onschatbare betekenis, en er spelen diepere lagen op de achtergrond. Het overdragen van het bedrijf aan de volgende generatie en de bijbehorende motieven vormen cruciale aspecten. Als adviseur moet ik het volledige speelveld begrijpen om deze relaties doeltreffend te kunnen adviseren.

Binnen familiebedrijven zien we vaak dat de volgende generatie financieel wordt ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld met leningen voor de financiering van een woning. Naast deze ondersteuning is ook pensioenplanning van groot belang. Hoewel men wellicht weet hoeveel het bedrijf naar verwachting zal opbrengen, rijst de vraag of dit toereikend is voor het pensioen. Het bepalen van het juiste moment om over te gaan tot verkoop naar de volgende generatie en de afweging om al dan niet actief betrokken te blijven bij het bedrijf zijn beslissingen die zorgvuldige overweging vergen.

Bij dergelijke overwegingen fungeren wij als financieel planners als betrokken waarnemers gedurende vele jaren. Wij nemen de rol aan van sparringpartner, waarbij we niet alleen op de hoogte zijn van de zakelijke aspecten, maar ook van de persoonlijke situatie van de ondernemer en de familie. Hierdoor kunnen we helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen op zowel zakelijk als persoonlijk vlak, wat bijdraagt aan financiële gemoedsrust.”

Menselijke aspect in financieel advies

Hoe integreer je het menselijke aspect in je financieel advies? Heb je een voorbeeld?
“Het menselijke aspect is cruciaal bij financieel advies. Een voorbeeld is een stel dat in loondienst was en bij ons aanklopte voor financieel advies met de vraag of ze een verbouwing aan hun woning konden financieren. In de daaropvolgende gesprekken behandelden we niet alleen hun financiële cijfers, maar ook hun dromen, doelen en wensen voor de toekomst. Het bleek dat hun huidige levenssituatie met hun baan niet overeenkwam met het ideale leven dat ze nastreefden. Door de overwaarde uit hun woning op te nemen en enkele investeringen te doen, zijn ze uiteindelijk een onderneming gestart, resulterend in twee succesvolle B&B’s in het buitenland. De baan waarin weinig werkgeluk te vinden was is verleden tijd, en een heel nieuw en mooi leven is werkelijkheid geworden.

Natuurlijk zijn alle klantcases anders, maar het realiseren van dergelijke positieve veranderingen voor mensen blijft een prachtig aspect van ons werk,” aldus Peter Lemmen.

Ook nieuwsgierig geworden hoe wij kunnen helpen om jouw dromen en ambities als ondernemer waar te maken, zowel zakelijk als privé? Neem contact op via ons contactformulier. Dan nemen wij contact met je op.

Meer informatie

Wilt u contact opnemen met NeD Tax naar aanleiding van dit artikel? Gebruik dan ons contactformulier en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

ArtikelenDe ‘synergetische’ aanpak van financieel planner Peter Lemmen